Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 17:11, 21 mar 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje) (Zastępowanie tekstu - "Kategoria: Społeczeństwo obywatelskie" na "Kategoria:Społeczeństwo")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach

Placówka WTZ.Źródło: wtzmikolajki.mazury.pl
Placówka WTZ.
Źródło: wtzmikolajki.mazury.pl
Rok założenia Status OPP od: 2009 roku
Założyciel Karol Skrzypkowski
Siedziba Kolejowa 13

11-730 Mikołajki

Profil działalności opieka zdrowotna, pomoc społeczna, oświata
Kontakt Tel.: 87 421 50 75

Faks: 87 421 99 80

E-mail: zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl

Strona: www.psouumikolajki.mazury.pl

KRS 0000335866

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach – organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Mikołajkach. Powstała w marcu 1996 roku. Od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Głównym celem jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom. W ramach Stowarzyszenia powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach.

Historia

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach powstało 9 marca 1996 r. Inicjatorem założenia był Karol Skrzypkowski, który wypełniał wolę rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym z terenu gmin Mikołajki, Piecki, Ryn i Ruciane-Nida zorganizowania się w celu niesienia specjalistycznej pomocy swoim dzieciom.

Pierwszy Zarząd Koła składał się z następujących osób.

 • Józef Rewers – przewodniczący
 • Wiesława Mielżyńska – wiceprzewodniczący
 • Zyta Szczerowoda - sekretarz
 • Elżbieta Hornicka – skarbnik
 • Karol Skrzypkowski – członek
 • Dorota Sadurska – członek
 • Stanisław Gryczon – członek

Zrozumienie przez ówczesne władze Gminy i Miasta Mikołajki potrzeb rodzin osób niepełnosprawnych zaowocowało nieodpłatnym przekazaniem na cele statutowe Stowarzyszenia działki o pow. 2000 m kw. i budynku po byłym żłobku usytuowanym w centrum Mikołajek, co dało możliwość wybudowania w latach 1997–2002 obiektu o powierzchni 1350 m kw. W budynku tym 15 marca 2002r uruchomiono Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób, a pierwszego września tegoż roku OREW dla 12 dzieci.

Postawienie budynku i uruchomienie działalności było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych. Największy wkład w realizacji inwestycji miał PFRON (finansowy) oraz UMiG w Mikołajkach (finansowy i rzeczowy).

W chwili obecnej w OREW-e przebywa 34 wychowanków, a w WTZ powiększonym o utworzone tymczasem nowe pracownie w Mikołajkach i Warpunach w gm. Sorkwity 60 uczestników[1].

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o statut, który dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia.

Cele

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych bez względu na przedział wiekowy czy posiadaną dysfunkcję. Pomaga w realizacji obowiązku szkolnego. Realizuje zadania poprzez integrację i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji itp.

Stowarzyszenie motywuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny do aktywnego życia społecznego, pomaga w likwidacji barier psychologicznych, architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i biurokratycznych.

Zarząd

Zarząd

 • Przewodniczacy Zarządu Koła: Krystyna Pupek
 • Wiceprzewodniczacy Zarządu Koła: Karol Skrzypkowski
 • Skarbnik Zarzadu Koła: Jan Kisły
 • Sekretarz Zarzadu Koła: Zyta Szczerowoda
 • Członek Zarządu Koła: Danuta Maniurska

Komisja rewizyjna

 • Członek Komisji Rewizyjnej: Krystyna Kulik
 • Członek Komisji Rewizyjnej: Alicja Kramkowska
 • Członek Komisji Rewizyjnej: Piotr Marcinkowski

Formy działalności

 • Działalność na rzecz rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Przeciwdziałanie bezrobociu. Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Organizacja szkoleń, podnoszenie kwalifikacji
 • Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Przypisy

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [20.02.2015]
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach [20.02.2015]
Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach [20.02.2015]
opp.aid.pl, baza OPP [20.02.2015]