Publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim
Data założenia: 2014 r.
Typ placówki: przedszkole publiczne/specjalne
Adres: ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Lidzbarku Warmińskim. Przedszkole wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Dyrektorem Ośrodka jest Aldona Borys.

Cel i zadania

Celem przedszkola jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • budowanie systemu wartości
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zadaniem przedszkola jest:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 • przygotowywanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • podtrzymywanie u dziecka poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej

Działalność edukacyjno-wychowawcza przedszkola

Publiczne Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 10 lat). Wychowankowie powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.

Przedszkole zapewnia:

 • posiłki
 • transport
 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia wychowawcze
 • zajęcia specjalistyczne z logopedą, psychologiem, rehabilitantem, terapeutą do pracy z dziećmi autystycznymi

Bibliografia

Publiczne Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim [07.11.2014]

szkolnictwo.pl [07.11.2014]