Rezerwat Kamienna Góra

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 13:39, 20 mar 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rezerwat przyrody Kamienna Góra

{{{Opis_zdjęcia}}}
Rezerwat Kamienna Góra – płat eutroficznej buczyny wiosną. Fot. Dariusz Kubiak.
Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1995 r.
Powierzchnia 95,14 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Kamienna Góra
Rezerwat przyrody Kamienna Góra
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Kamienna Góra
Rezerwat przyrody Kamienna Góra
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Rezerwat przyrody Kamienna Góra – rezerwat utworzony w gminie Jonkowo (powiat olsztyński) na mocy zarządzenia z dn. 4 lutego 1995 r. ("Monitor Polski", nr 5, poz. 83). Kamienna Góra to rezerwat leśny, powstały na obszarze 95,14 ha. Głównym celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczo-leśnych, krajobrazowych i dydaktycznych stanowiska buczyny pomorskiej w jej aktualnej postaci naturalnej i w otoczeniu zbiorowisk leśnych i bagiennych zajmujących właściwe dla nich siedliska.

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Rezerwat Kamienna Góra usytuowany jest w środkowej części Pojezierza Olsztyńskiego. Stanowi zachodnią część uroczyska Kamienna Góra, które w leśnym podziale administracyjnym należy do Nadleśnictwa Kudypy. Drzewostan rezerwatu i uroczyska porasta prawie w całości garb moreny czołowej, którego najwyższe wyniesienie (Kamienna Góra) osiąga 179 m n.p.m. Garb ten stanowi dobrze zaznaczający się utwór marginalny ciągu morenowego fazy V, powstałego w czasie trzeciego postoju lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego.

Zbiorowiskiem przewodnim w rezerwacie jest buczyna pomorska (Melico-Fagetum) w pełni zróżnicowana wewnętrznie. Porasta ona zbocza Kamiennej Góry i wierzchowiny garbu morenowego. Tereny niżej usytuowane zajmuje głównie grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), a szczególnie jego podzespół typowy, uzupełniony na większej powierzchni przez świerkowy bór mieszany świeży (Sambuco racemosi-Piceetum), który jest dziełem człowieka.

Podkreślenia wymaga obecność podgórskiego łęgu jesionowego (Carici remotae-Fraxinetum) i zbiorowiska świerząbka orzęsionego (Chaerophyllum hirsutum).

Zwierzęta

W rezerwacie stwierdzono występowanie 32 gatunków ptaków, z których 21 uznano za lęgowe. Do najbardziej interesujących gatunków należy dzięcioł czarny.

Rośliny

W wyniku dotychczasowych badań w rezerwacie Kamienna Góra stwierdzono obecność 324 taksonów, w tym: 19 gatunków drzewiastych, 24 gatunki krzewów, 11 gatunków paproci, 4 gatunki skrzypów, 1 gatunek widłaka, 235 taksonów roślin zielnych i krzewinek, 39 gatunków mchów oraz 7 gatunków wątrobowców.

Lista gatunków prawnie chronionych jest dość bogata, obejmuje bowiem 23 taksony. Do najrzadszych przedstawicieli flory rezerwatu, charakterystycznych dla jego siedlisk mezotroficznych, należą: porzeczka alpejska (Ribes alpinum), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), czartawa (Circaea alpina), C. intermedia, kokorycz wątła (Corydalis intermedia), paprotnica krucha (Cystopteris fragilis), skrzyp zimowy (Equisetum hyemale), kostrzewa leśna (Festuca altissima), łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria), zachyłka oszczepowata (Phegopteris connectilis), bniec czerwony (Melandrium rubrum) i przetacznik górski (Veronica montana).

Grzyby

Dotychczas nie prowadzono szczegółowych badań nad grzybami wielkoowocnikowymi rezerwatu. Występuje tu m.in. rzadki w kraju gatunek (kategoria R na czerwonej liście) – purchawka jeżowata (Lycoperdon echinatum).

Ciekawostki

Buczyna pomorska (Melico-Fagetum) w uroczysku na Kamiennej Górze jest najbardziej na wschód wysuniętym stanowiskiem tego zespołu, rozwijającym się w pełnej amplitudzie ekologicznej oraz z typowym składem gatunkowym drzewostanu i roślinności runa.

Teren rezerwatu dotrwał do czasów obecnych w postaci mało zniwelowanej, jego podłoże wyróżnia się bowiem wielką kamienistością i nie nadawało się na uprawę rolną. Dzięki temu uroczysko Kamienna Góra wciąż istnieje.

Galeria zdjęć

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Rezerwat przyrody Kamienna Góra [22.05.2014]

Bibliografia

Dąbrowski Stanisław, Polakowski Benon, Wołos Lucjan, Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 1999.
Plan Ochrony Leśnego Rezerwatu Przyrody "Kamienna Góra", [w:] Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 45 z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody. Załącznik nr 16. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 190., poz. 2673.