Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie

Kompleks budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, źródło: www.szkolnictwo.pl, 11.06.2014.
Kompleks budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, źródło: www.szkolnictwo.pl, 11.06.2014.
Data założenia: 1952 r.
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn
Patron: Kornel Makuszyński


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Dyrektorem Ośrodka jest Grażyna Kondek.

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy został założony na bazie pierwszej, specjalnej szkoły w Olsztynie – Szkoły Podstawowej nr 8. Szkoła ta powstała w 1952 r. i mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. S. Pieniężnego. W 1960 r. placówkę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Piłsudskiego 42. W latach 1963–1974 Szkołą Podstawową kierowała Janina Trebling.
W latach 1966–1967 r. zorganizowano klasy zawodowe specjalne, które formalnie należały do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej. Praktyczna nauka zawodu odbywała się wówczas w zakładach pracy. W 1970 r. powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. W 1980 r. powstał internat dla uczniów klas zawodowych. W tym samym roku powołano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z:

8 października 1983 r. nastąpiło nadanie Ośrodkowi sztandaru i imienia Kornela Makuszyńskiego. W 1992 r. Ośrodek obchodził 40-lecie istnienia, a w 1999 r. doszło do zmiany jego struktury organizacyjnej. Od tego momentu w ramach placówki funkcjonowały:

W 2008 r. powołano do życia Przedszkole Miejskie nr 18 Specjalne dla dzieci z umiarkowaną, znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W 2012 r. Ośrodek obchodził 60-lecie swojego istnienia.

Cele i zadania

Do celów i zadań Ośrodka Szkolno-Wychowawczego należy przede wszystkim:

  • wyposażenie uczniów w potrzebne wiadomości i umiejętności
  • wdrażanie do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego
  • przygotowanie uczniów do nauki w szkole zawodowej
  • przygotowanie do czynnego uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym
  • wyrabianie poczucia własnej wartości i rozwijanie zainteresowań

Działalność wychowawczo-dydaktyczna ośrodka

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonują następujące placówki dydaktyczne i opiekuńcze:

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektorzy:

Bibliografia

e-bip.org.pl [11.06.2014]
OSW szkolnictwo.pl [11.06.2014]