Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

Logo stowarzyszenia
Logo stowarzyszenia
Rok założenia 2001
Siedziba ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2A, 14-200 Iława
Profil działalności pomoc osobom niepełnosprawnym
Kontakt tel.: (89) 648 39 43; e-mail: stowarzyszenie-promyk@wp.pl; promyk.webon.pl
KRS 0000019992

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk" – stowarzyszenie działające w powiecie iławskim, zajmujące się pomocą i wszechstronnym wsparciem osób niepełnosprawnych mieszkających w regionie.

Prezes Lech Żendarski na zebraniu Zarządu. Źródło: www.promyk.webon.pl [06.06.2014]
Plakat jednej z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie. Źródło: www.ilawatv.pl [06.06.2014]

Historia

Stowarzyszenie zarejestrowano 13 czerwca 2001 r.

Statut

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut, który składa się z następujących części:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i formy działania Stowarzyszenia
 • Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

Tekst Statutu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

Cele

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw i podejmowanie działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu iławskiego, a także przyczynianie się do integracji ze środowiskiem zewnętrznym oraz wspieranie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe przedsięwzięć prowadzących do ich usamodzielnienia.

Zarząd

 • prezes – Lech Żendarski
 • wiceprezes – Tadeusz Szczepaniak
 • wiceprezes – Jolanta Szalkowska
 • skarbnik – Krystyna Szafryna-Żegota
 • członek Zarządu - Mariola Zając

Formy działalności

 • propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie rehabilitacji społecznej, medycznej i edukacji osób niepełnosprawnych
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie opieki, rewalidacji, rehabilitacji itp.
 • organizowanie wypoczynku letniego, turnusów rehabilitacyjnych
 • organizacja imprez edukacyjno-rekreacyjnych integrujących środowisko
 • organizowanie specjalistycznych form pomocy osobom niepełnosprawnym w środowisku zamieszkania, w tym pomocy prawnej, itp.
 • rozwijanie bazy lokalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej rehabilitacyjnej, edukacyjnej itp. osób niepełnosprawnych
 • organizowanie i prowadzenie WTZ dla osób niepełnosprawnych oraz Ośrodków Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy, Kluby i świetlice)
 • organizowanie punktów poradnictwa specjalistycznego i terapii psychologicznej
 • dofinansowanie do potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych
 • tworzenie, wyposażenie i prowadzenie mieszkań chronionych, hosteli dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Bibliografia

bazy.ngo.pl [06.06.2014]
Iławskie Centrum Kultury [06.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [06.06.2014]
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" [06.06.2014]
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk", Statut Stowarzyszenia [06.06.2014]