Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Arom (dyskusja | edycje) z dnia 09:16, 11 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

Sztandar szkoły. Źródło: www.spgodkowo.edupage.org
Sztandar szkoły. Źródło: www.spgodkowo.edupage.org
Data założenia: listopad 1946 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: Godkowo 1, 14-407 Godkowo

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie – szkoła podstawowa w Godkowie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Zdzisław Białobrzewski.

Historia

Szkoła w Godkowie powstała w listopadzie 1946 r. Pierwszym nauczycielem i organizatorem Publicznej Szkoły Powszechnej w Godkowie był Czesław Żyłka, zaś nauczycielem mianowanym przez inspektora szkolnego został Stanisław Bartoszewicz. Uczył on sam 4 klasy, w których łączna liczba uczniów wynosiła 52. W 1948 r., na skutek reformy strukturalnej, szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. 1 września 1950 r. szkoła stała się siedmioklasową, nauka odbywała się w 4 klasach łączonych. W 1956 r. powstała piąta klasa, którą zorganizowano w budynku prywatnym. 1 stycznia 1957 r. do szkoły wprowadzono religię. 1 lipca 1958 r. rozpoczęto budowę nowego gmachu placówki. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 2 października 1957 r. W 1967 r. wprowadzono szkołę ośmioklasową. W roku szkolnym 1973/74 w Godkowie powstała pierwsza w ówczesnym powiecie pasłęckim zbiorcza szkoła gminna. W 1993 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku 13 czerwca 1995 r. 16 listopada 1996 r. obchodzono uroczyście 50-lecie istnienia szkoły. W roku szkolnym 1997/98 dawny budynek szkoły poddano gruntownemu remontowi. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa. 10 listopada 2004 r. obchodzono 15-lecie nadania szkole imienia "Bohaterów Westerplatte" i wręczenia sztandaru, zaś 10 listopada 2006 r. świętowano 60-lecie powstania szkoły.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 15 lutego 1999 roku. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Respektuje zasady nauk pedagogicznych i zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Człowieka i Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/14 tworzą:

Dyrektor szkoły: mgr inż. Zdzisław Białobrzewski

Nauczyciele:

 • kształcenie zintegrowane – mgr Maria Borowa, mgr Mariola Buń, mgr Regina Czaus, mgr Dorota Misiułajtis, mgr Małgorzata Urbańska
 • język polski – lic. Iwona Małejko
 • język angielski – mgr Alicja Makarewicz
 • historia – mgr Regina Czaus
 • matematyka – mgr inż. Agnieszka Białobrzewska, mgr inż. Zdzisław Białobrzewski
 • przyroda – mgr inż. Agnieszka Białobrzewska
 • informatyka – mgr Małgorzata Urbańska
 • technika – mgr Jan Szczęsny
 • plastyka, muzyka – mgr Maria Borowa
 • wychowanie fizyczne – mgr Michał Dutkiewicz
 • wychowanie do życia w rodzinie – mgr Małgorzata Urbańska
 • religia – ks. Andrzej Gazda, ks. Roman Storoniak, ks. Mariusz Antonowicz
 • biblioteka – lic. Iwona Małejko
 • logopeda – mgr Dorota Misiułajtis


Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, m. in. chłopcy zajęli I miejsce w mistrzostwach powiatowych "Jesienne biegi przełajowe" (2009/2010).

Absolwenci

Szkoła prowadzi rejestr absolwentów. Pierwszy rejestr obejmuje roczniki 1951/52.

Ciekawostki

Co roku, 10 listopada, obchodzone jest święto szkoły ze szczególnym podkreśleniem jej patrona. W szkole odbywają się quizy, wystawy, konkursy, prezentacje wiedzy o bohaterach Westerplatte. Gościem szkoły wielokrotnie był westerplatczyk Jan Lelej. W szkole istnieje izba pamięci, w której na honorowym miejscu umieszczony jest sztandar szkoły, znajdują się tam również gazetki ścienne, gabloty z pamiątkami wojennymi i informacjami o bohaterstwie westerplatczyków. Tradycją szkoły stały się wycieczki, w czasie których uczniowie oddają hołd bohaterom Westerplatte, zapalają znicze, składają kwiaty.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
spgodkowo.edupage.org [22.12.2013]
www.spgod.elblag.com.pl [22.12.2013]
szkolnictwo.pl [22.12.2013]