Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Data założenia: 1977 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Lidzbarku Warmińskim. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Dyrektorem Ośrodka jest Aldona Borys.

Cel i zadania

Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. Szkoła uwzględnia indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne uczniów.

Działalność Szkoły

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział:

  • dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim – od 10 do 16 osób
  • dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8 osób
  • dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4 uczniów

W Szkole działają także grupy rewalidacyjno–wychowawcze liczące od 2 do 4 uczestników. Wychowankowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych, zajęć dodatkowych oraz sali gimnastycznej.

Bibliografia

SOSW Lidzbark Warmiński [07.11.2014]
Szkolnictwo [07.11.2014]