Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 20:27, 18 mar 2015 autorstwa Marcin Kapłon (dyskusja | edycje) (Zastępowanie tekstu - "Kategoria: Szkoły specjalne" na "Kategoria: Szkolnictwo specjalne")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

Data założenia: 2012 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Szkolna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Lidzbarku Warmińskim. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Dyrektorem Ośrodka jest Aldona Borys.

Cele i zadania

Szkolny proces edukacyjny ma na celu m.in:

  • wspomaganie ucznia w wszechstronnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym
  • kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych uczniowi do poznawania i rozumienia świata
  • zdobycie umiejętności wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym
  • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu
  • kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu
  • kształtowanie postawy obywatelskiej

Działalność

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci w cyklu trzyletnim i działa na podbudowie programowej gimnazjum. Placówka przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Po zakończeniu nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkoły i przysposobieniu do pracy.

Bibliografia

szkolnictwo.pl [07.11.2014]
SOSW Lidzbark Warmiński [07.11.2014]