Teresa Kawecka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Teresa Kawecka

Teresa Kawecka w hali wazonowej przy doświadczeniu z kukurydzą.Źródło: Archiwum Zdzisława Kaweckiego.
Teresa Kawecka w hali wazonowej przy doświadczeniu z kukurydzą.
Źródło: Archiwum Zdzisława Kaweckiego.
Data urodzenia 9 stycznia 1939 r., Długołęka
Data śmierci 24 grudnia 2014 r., Olsztyn
Zawód nauczyciel akademicki, dr inż. nauk rolniczych.
Praca w laboratorium PIS i PAR
Fot. Zdzisław Kawecki
Teresa Kawecka w swoim ogrodzie kwiatowym.
Fot. Zdzisław Kawecki
Dekoracja Kaplicy Akademickiej św. Franciszka z Asyżu.
Fot. Zdzisław Kawecki

Teresa Kawecka – (ur. 19 stycznia 1939 r. w Długołęce, pow. Kutno, woj. łódzkie - zm. 24 grudnia 2014 r. w Olsztynie) - Dr inżynier nauk rolniczych, nauczyciel akademicki.

Biografia

Teresa Kawecka urodziła się 19 stycznia 1939 r. w Długołęce w powiecie Kutno. W latach 1946-1951 uczyła się w Szkole Podstawowej w Długołęce. Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Kutnie. Z Olsztynem była związana od 1956 r., od czasów studiów na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.

Była żoną prof. dr hab. Zdzisława Kaweckiego.

Do jej zainteresowań nienaukowych należała turystyka krajowa i zagraniczna, uprawa roślin ozdobnych w domu i ogrodzie, dekoracje kwiatowe, florystyka, dekoracje obiektów sakralnych.

W 2000 r. przeszła na emeryturę.

Zmarła 24 grudnia 2014 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Klewkach k/Olsztyna.

Ukończone szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Długołęce (1946-1951)
 • Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrowskiego w Kutnie (1951-1956)
 • magister, inżynier Wydział Rolniczy WSR w Olsztynie (1956-1961),
 • doktor nauk rolniczych (1985).

Kariera zawodowa po studiach rolniczych

 • pracownik dydaktyczno – naukowy -asystent i starszy asystent w Katedrze Gleboznawstwa WSR w Olsztynie (1961-1964),
 • starszy asystent laboratorium analitycznego Państwowej Inspekcji Zbożowej (1964-1966),
 • starszy asystent w Katedrze Przyrodniczych Podstaw i Skutków Nawożenia ART w Olsztynie (1966-1969),
 • starszy asystent (1969-1985),
 • kierownik laboratorium analitycznego Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolniczych (1985 – 2000),
 • asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z siedzibą w Olsztynie (prowadziła zajęcia ćwiczeniowe z ekorozwoju na Warmii i Mazurach w latach 1999-2000).

Działalność naukowa

Badania dotyczyły analiz pyłków roślin (archeobotanika) w osadach pojeziorowych, a także wpływu niektórych herbicydów triazynowych na zawartość związków azotowych i białka w roślinach uprawnych oraz wpływu nawożenia na jakość plonu roślin uprawnych i zawartość składników mineralnych. Oceniała też jakość produktów spożywczych z obrotu rynkowego i jakość gleb uprawnych. W wyniku badań wykazała kolejność sukcesji roślinnej w analizowanym obiekcie w Gązwie i określiła w przybliżeniu wiek osadu na 7900 lat. Stwierdziła, że simazina w małych dawkach stymulowała wzrost ilości siana kukurydzy i zwiększała plon bulw ziemniaka a także ilość białka surowego.

W badaniach nad nawożeniem w płodozmianie na różnych kompleksach glebowych wykazała, że dodatkowe nawożenie azotowe zwiększało plon roślin uprawnych od 5 do 10%. Zwiększone nawożenie mineralne NPK powodowało wzrost zawartości w plonach głównie azotu i potasu. Analizując zawartość azotanów w owocach i warzywach w próbkach pobranych wyrywkowo u producentów i na hurtowym rynku, stwierdziła, że w niektórych były przekroczenia norm zawartości tych związków w warzywach. Dotyczyło to głównie botwiny, pietruszki korzeniowej i selera korzeniowego. Nie było przekroczeń w żadnej z prób w korzeniach buraka czerwonego, koprze, papryce, pomidorach, rzodkiewce, ogórkach i ziemniakach.

Dorobek naukowy

 • 4 rozprawy,
 • współautorstwo podręcznika dla studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,
 • udział w 5 sesjach naukowych z zakresu gleboznawstwa i 6 z zakresu nawożenia, 3 z kierunku jakości produktów rolnych,
 • 4 wyjazdy na sympozja do Instytutu Ogrodnictwa w Babtai (Litwa).

Opracowania naukowe

 1. Kawecka T. Próby wydzielenia faz rozwojowych lasu metodą analizy pyłkowej osadów pojeziernych z Gązwy. Praca magisterska WSR Olsztyn 1961.
 2. Mazur T., Kawecka T. Wpływ simazinu na plon i zawartość białka w roślinach. Zesz. Nauk. WSR Olsztyn 1969, t. 25, nr 724, s.925-940.
 3. Kawecka T. Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wielkość i jakość plonu roślin uprawnych w drugiej rotacji zmianowa na czterech kompleksach rolniczej przydatności gleb. Praca doktorska ART. W Olsztynie 1985.
 4. Mazur T., Ciećko Z., Bieniaszewska J., Kawecka T. Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część 1. Plony roślin. Rocz. Gleb. t. 39, nr 3, s. 121-131, 1988.
 5. Mazur T., Kawecka T., Szagała J. Wpływ nawożenia na plon i skład chemiczny roślin uprawianych w drugiej rotacji zmianowania na glebach różnych kompleksów rolniczej przydatności. Część 2. Zawartość azotu, fosforu i potasu w plonach roślin i bilans składników pokarmowych. Rocz. Gleb. t. 39, nr 3, s. 133-147, 1988.
 6. Kawecki Z., Kawecka T. Azotany w owocach i warzywach. Konf. Nauk. – Prom. „Lepsza żywność” (V) ART. Olsztyn s. 33-40, 1998.
 7. Kawecki Z., Kawecka T. , Wierzbicka B. Ogrodnictwo-wybrane zagadnienia dla studentów. Podręcznik dla studentów. Wyd. WSA w Łomży 1997.

Nagrody i odznaczenia

 • Zasłużony dla Warmii i Mazur (leg. Nr 2174-87)
 • Zasłużony Pracownik Państwowy (leg. Nr 123/XII 19/86)
 • List gratulacyjny Głównego Inspektora PIS i PAR za pracę doktorską – pierwszą w historii tej instytucji.

Bibliografia

 1. Materiały przygotował prof. dr hab. Zdzisław Kawecki.