Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie

Tablica informacyjna w Kortowie. Źródło: www.wksir.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Tablica informacyjna w Kortowie. Źródło: www.wksir.uwm.edu.pl [28.06.2014]
Data założenia: 1950 rok
Poziom szkoły: publiczna szkoła wyższa techniczna
Adres: Olsztyn Kortowo

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie – szkoła wyższa o profilu technicznym. Istniała w latach 1950-1972. Pierwszym rektorem akademii był Marian Gotowiec.

Historia

Uczelnia została utworzona 31 maja 1950 r. jako Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (WSR). Szkoła powstała na bazie dwóch zlikwidowanych wcześniej szkół rolniczych - Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Rektorem organizatorem WSR został prof. inż. Marian Gotowiec. We wrześniu 1950 roku powołano trzy wydziały: Rolniczy, Zootechniczny i Mleczarski oraz Studium Wojskowe i Studium Wychowania Fizycznego. Pierwsza inauguracja odbyła się 2 października w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W 1951 roku utworzony został Wydział Rybacki, w 1959 roku na Wydziale Rolniczym odbyły się pierwsze obrony rozpraw doktorskich. W 1972 roku WSR została przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie.

Struktura

Wydziały WSR w latach 1950-1972:

 • Wydział Rolniczy
 • Wydział Mleczarski
 • Wydział Zootechniczny
 • Wydział Rybacki
 • Wydział Weterynaryjny
 • Wydział Geodezji Urządzeń Rolnych
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Budownictwa Lądowego
 • Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego

Rektorzy

Rektorzy WSR w latach 1950-1972

Baza lokalowa

WSR w Olsztynie przejęła w dzielnicy Kortowa budynki dawnego szpitala o łącznej powierzchni 82650 m2 i kubaturze 205613 m3. Jednak aż około 70% budynków wymagało remontów lub całkowitego ich wyburzenia. Tylko te które udało się wyremontować zaadaptowano na potrzeby dydaktyczne i naukowe. WSR otrzymało też 3 rolnicze zakłady doświadczalne na realizację praktyk studenckich.

Absolwenci

Pierwsi absolwenci (210 osób), rozpoczynający studia jeszcze w Cieszynie i w Łodzi, otrzymali dyplomy inżyniera na Wydziale Rolnym w lutym-marcu 1952 roku. Z olsztyńskiego naboru pierwsi inżynierowie z Wydziałów Rolnego, Mleczarskiego i Zootechnicznego wyszli w 1954 r., a z Rybackiego w 1955 r. W dniach 4-6 lipca 1957 r. odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów WSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie.

Ludzie związani z Uczelnią


Ciekawostki

W lipcu 1950 roku zapisy kandydatów na studia odbywały się w Starym Ratuszu w Olsztynie. Ostatecznie indeksy WSR 2 października odebrało 1152 studentów. Dyplom z numerem 1 otrzymał w 1952 r. Kazimierz Berliński - późniejszy profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Jednym z pierwszych absolwentów WSR był też Teofil Mazur, późniejszy rektor ART w Olsztynie.

Bibliografia

 • Olsztyn Akademicki 1945 - 1950 - 2010, (red.) Andrzej Faruga, Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2010.
 • Biuletyn I Zjazdu Absolwentóww WSGW - Cieszyn WSGW- Łódż WSR-Olsztyn, wyd. Olsztyn 1960.
 • Olsztyn Uniwersytecki z Kortowa rodem, Bolesław Pilarek, Adrzej Faruga, Olsztyn 2014
 • pl.wikipedia.org, Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie [10.06.2014]