Zbigniew Chmielewski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

ks. dr Zbigniew Chmielewski - (ur. 6 stycznia 1972 w Olecku) – duchowny katolicki, proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Węgielsztynie; Diecezjalny Wizytator Katechetyczny, referent ds. misji w dekanacie Św. Huberta w Węgorzewie, kapelan ZOLP w Rudziszkach, kapelan OSP Gminy Węgorzewo.

Życiorys

W 1992 r. ukończył Technikum Rolnicze w Dowspudzie k. Raczek (województwo podlaskie). Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Święcenia kapłańskie przyjął w Ełku w 1998 roku z rąk abpa Wojciecha Ziemby. W 1998 roku uzyskał magisterium na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie broniąc pracę z zakresu historii Kościoła. Studiował misjologię i katechetykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku. 6 czerwca 2017 r. obronił doktorat z zakresu nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie[1].

Posługiwał jako wikariusz w parafiach diecezji ełckiej. W strukturach diecezjalnych był Asystentem Diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej oraz Diecezjalnym Wizytatorem Katechetycznym (obecnie). Pełnił urząd wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2014 roku jest proboszczem parafii p.w. św. Józefa w Węgielsztynie.

Wybrana bibliografia

1.Moje zaangażowanie się w misyjną działalność Kościoła, w: Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, s. 13 - 14.

2.Życie w adwencie wiary, w: Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, s. 27 - 31.

3.Kościół Polski w służbie misjom, w: Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, s. 44 - 48.

4.Spróbuj z siebie trochę dać tym, co mają gorszy świat …, w: Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, s. 61 - 64.

5.Niosący Chrystusa, w: Kościół w Polsce dzieciom w Afryce. Przez edukację do Boga, zespół autorów, Warszawa - Katowice 2002, s. 76 - 79.

6. Pillar Barbara Anna, w: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Czekalski R., Warszawa 2003, s. 196-197.

7. Opieka duszpasterska nad więźniami w Suwałkach, w: „Martyria” 3(2004), s. 11.

8. Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny w diecezji ełckiej, red. Z. Chmielewski, Augustów 2008.

9.Dwadzieścia lat katechezy w diecezji ełckiej, w: Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej. 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012, s. 147-170.

10.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w diecezji ełckiej, w: Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej. 20 rocznica powstania Diecezji Ełckiej, red. W. Guzewicz, Ełk 2012, s. 275-288.

11.Pojęcie „służby” w ujęciu Biskupa Tadeusza Płoskiego, w: In rebus divinis atque humanis service. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej”, red. W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski, Ełk 2014, s. 219-238.

12. Międzyobrzędowe kolędowanie w Węgielsztynie, w; "Martyria" 2(2016), s. 14.

13. Powrót proboszcza po 25 latach, w : "Martyria" 2(2017), s. 31.

14. Nasi kolędnicy misyjni, w : "Martyria" 2(2017), s. 28.

15. Wypełniamy przesłania fatimskie, w: "Martyria" 9(2017), s. 16.

16. Z Sarospatak przez Ełk i Mikołajki do Giżycka, w: "Martyria" 11(2017), s. 31.