Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Ameryka 21, 11-015 Olsztynek


Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Ameryce, przeznaczona dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Beata Sawczuk

Historia

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce powstał 1 września 1999 r. Wówczas, w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 24 marca 1999 r., połączono funkcjonujące przy szpitalu szkołę podstawową i gimnazjum. Jego dyrektorem została wówczas Stanisława Ziętek.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

W placówce organizuje się szereg ciekawych zajęć oraz imprez, np.:

 • Warsztaciki z Ameryki - Szkatułki; Świąteczne inspiracje
 • konkursy plastyczne
 • Spotkania z historią...
 • festyny
 • Jesienne Wieczory z poezją
 • Dzień Dziecka
 • konkurs o twórczości Jana Brzechwy
 • Święto majowe w Ameryce
 • Dzień Służby Zdrowia
 • Dzień wiosny
 • Walentynki
 • karnawałowy pokaz mody
 • warsztaty rękodzieła artystycznego
 • Święto Niepodległości
 • Dzień Nauczyciela
 • Sąd nad papierosem
 • konkurs - Co wiemy o Warmii i Mazurach?
 • Bajkolandia
 • TOP Model w Ameryce
 • Jaka to melodia
 • Mundialos Amerikanos
 • Dzień Sportu
 • Dzień Mamy
 • Święto 3 Maja
 • Turniej wiedzy o sporcie

Cele i zadania

Podstawowym celem obu szkół jest pełna realizacja wobec dzieci i młodzieży programu kształcenia, wychowania i przygotowania ich do samodzielnego życia, a także wspomaganie ich leczenia i rehabilitacji. Do specyficznych zadań placówki należy praca z chorym dzieckiem, mająca na celu niwelowanie poczucia niepewności, niepokoju i zagrożeń związanych z czekającymi dziecko operacją i rehabilitacją oraz utratą roku szkolnego, rozstaniem z domem rodzinnym czy znajomymi. Ma to przeciwdziałać powstaniu u pacjentów choroby szpitalnej, czyli "hospitalizmowi".

Kadra pedagogiczna

Obecnie grono pedagogiczne Zespołu obejmuje dyrektora oraz 15 nauczycieli i 14 wychowawców. Aktualnie funkcję dyrektora pełni Beata Sawczuk. Wcześniej kierownikami/dyrektorami placówki byli kolejno: Henryka Oleksiak, Edward Szczerski, Adam Kozak, Lidia Kozak, Witold Jasiński, Kazimierz Wysocki, Irena Kozakiewicz, Eugeniusz Ziątek, Stanisława Ziątek, Krzysztof Micielski.

Osiągnięcia

Placówka uniknęła w 2000 r. likwidacji, dzięki determinacji dyrekcji Zespołu, szpitala, lekarzy, pedagogów i rodziców chorych dzieci.

Do szpitala, a tym samym do szkoły podstawowej czy gimnazjum, przyjmowani są uczniowie z wielu województw, nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego.

Absolwenci

Wielu absolwentów placówki ukończyło studia i usamodzielniło się, pomimo tego, że niejednokrotnie poruszają się na wózkach inwalidzkich lub o kulach. Są wśród nich m.in.: Monika Koziołek, Piotr Krawczyk, Piotr Gruszczyński, Grażyna Krzywkowska, Łukasz Sobczyński, Barbara Bukowska, Adam Buciński.

Ciekawostki

Pacjenci, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą się przemieszczać do klas lekcyjnych mają organizowane zajęcia przyłóżkowe – indywidualne. Charakter indywidualny mają też zajęcia prowadzone z dziećmi i młodzieżą ze szkół specjalnych.

Placówka wydaje co miesiąc gazetkę szkolną "Nasza Ameryka", którą redagują chętne dzieci i młodzież. Z uwagi na to, że pacjenci podlegają dużej rotacji, to częstym zmianom ulega także zespół redakcyjny.

Bibliografia

Zenc Ewa, Dzieje Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, Olsztyn 2006, Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem H. Płocha.
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce[07.11.2014]
szkolnictwo.pl[07.11.2014]