Zespół Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 15:06, 14 mar 2015 autorstwa Arom (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie

Zespół Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Zespół Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: osiedle Mazurskie 12, 11-700 Mrągowo
Patron: gen. Stefan "Grot" Rowecki

Zespół Szkół nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Edward Suchan.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

W Zespole bardzo prężnie działa samorząd uczniowski. W jego skład w roku szkolnym 2014/2015 wchodzą:

  • przewodnicząca: Ewa Figura
  • zastępca przewodniczącej: Paweł Spirydon
  • sekretarz: Grażyna Budrewicz
  • skarbnik: Joanna Jurkiewicz
  • członek: Aneta Żbikowska
  • członek: Maciej Kuś

W koncepcji pracy pedagogicznej Zespołu Szkół nr 4 w Mrągowie naczelnym założeniem jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym zorganizowano uczniom Zespołu szereg zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z założeniami nauczanych treści programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce, z opanowaniem bieżących treści programowych, i tym, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Wśród zajęć pozalekcyjnych są następujące koła: religijne, plastyczne, języka polskiego, biologiczne, języka angielskiego, ortograficzne, artystyczne, redakcyjne, ekologiczne, matematyczne, czytelnicze, geograficzne.

W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" od września 2007 szkoła wzbogaciła się w nową, w pełni wyposażoną pracownię komputerową współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.

Cele i zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zgodnie z przyjętą misją placówki, "Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek" (Albert Einstein). Za nadrzędno uznaje się bezpieczeństwo, przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, twórcze działanie, pozytywne myślenie, zaangażowanie w naukę, rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień, ale również radość i zabawę.

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych.

Absolwenci

Absolwent każdej placówki Zespołu ma być człowiekiem: twórczym, samodzielnym, otwartym na innych, umiejętnie wykorzystującym nabytą wiedzę i umiejętności, rozwijającym swoje zainteresowania i uzdolnienia, dbającym o własny rozwój psychiczny i fizyczny, przestrzegającym zasad zdrowej rywalizacji, a przede wszystkim potrafiącym odnaleźć się we współczesnym świecie.

Ciekawostki

1 października 2014 r. w Zespole został uruchomiony Publiczny Punkt Dostępu do Internetu. Każdy mieszkaniec Mrągowa ma możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu. Publiczny Punkt Dostęp do Internetu znajduje się w bibliotece budynku szkoły, os. Mazurskie 12, i czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Bibliografia

ZS 4 Mrągowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]