Żugienie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Żugienie

Żugienie - przystanek kolejowy. Fot. Krzysztof Maria Różański. Źródło: Wikimedia Commons
Żugienie - przystanek kolejowy. Fot. Krzysztof Maria Różański. Źródło: Wikimedia Commons
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat braniewski
Gmina Pieniężno
Liczba ludności (2010) 210
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Żugienie
Żugienie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Żugienie
Żugienie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Żugienie (niem. Sugnienien) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Pieniężno. W 2010 roku liczyła 210 mieszkańców. Funkcję sołtysa sprawuje Wioleta Woźna[1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 5 km od Pieniężna.

Dzieje miejscowości

Wieś lokowana na prawie chełmińskim. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1315 roku. W XVIII wieku była wsią królewską[2].

Po reformie administracyjnej w 1972 roku, która przywracała podział państwa na gminy[3], na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie[4], obszar sołectwa Żugienie włączono do gminy Pieniężno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego[5].

Liczba mieszkańców wsi w poszczególnych latach:

  • 1820 r. - 144 osoby
  • 1939 r. - 256 osób
  • 2008 r. - 208 osób

Zabytki

  • budynek dawnej kaplicy
  • kapliczki warmińskie - dwie z nich usytuowane przy posesjach we wsi, trzecia na rozstajach dróg w kierunku Pieniężna

Przypisy

  1. BIP Urzędu Gminy Pieniężno
  2. Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
  3. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  4. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
  5. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr III/9f/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 21 lipca 1959 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 30 grudnia 1959 r., Olsztyn 1959.
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 1972 r., Olsztyn 1972.
Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Olsztyn 1973.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Pieniężno [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]