Alfred Czesla

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Alfred Czesla

Źródło: Archiwum Alfreda Czesli
Źródło: Archiwum Alfreda Czesli
Data i miejsce urodzenia 23 lutego 1945 r.
Mrągowo
Zawód socjolog, mazurski działacz społeczny.

(1945- ) – socjolog, mazurski działacz społeczny.

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 23 lutego 1945 r. w Mrągowie (Sensburg) na Mazurach. Jego ojciec zginął podczas nalotu w marcu 1945 r. W sierpniu 1945 r. zmarła jego matka, a pod koniec roku babka. Wychowywał się w domach dziecka.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, doktor socjologii. Od 1970 r. mieszka w Olsztynie.

Ponad dwadzieścia lat był adiunktem na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i kierownikiem Pracowni Analiz Społecznych w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych.

Analityk i ekspert w zakresie socjologii rynku pracy. W latach 1993–2013 pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie jako ekspert i analityk regionalnego rynku pracy. Autor publikacji na temat rynku pracy na Warmii i Mazurach.

Działalność społeczna

Jest mazurskim działaczem społecznym i jednym z liderów ruchu mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach. W latach 1990-1991 współzałożył stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w Mrągowie, Olsztynie i Ostródzie, a w 1999 r. Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie. Jest autorem kilku prac na temat mniejszości religijnych i etnicznych na Mazurach.

Współpracownik czasopism: Mitteilungsblatt (Olsztyn); Wochenblatt (Opole), Zwiastun Ewangelicki (Bielsko-Biała) i Allensteiner Nachrichten (Olsztyn).

Nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2000)
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (2001)
 • Medal „Za Zasługi Dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej” (2001)
 • Medal „Za zasługi Dla Mniejszości Niemieckiej Warmii i Mazur” (2002)
 • Medal „Za Zasługi Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (2010)
 • Medal Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie „Za Zasługi na Rzecz Rynku Pracy” (2010)
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2010)
 • Medal „Za zasługi Dla Mniejszości Niemieckiej w Polsce” (2011)
 • Złoty Krzyż Zasługi (2012)
 • Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi RFN (2016)[1]

Wybrane publikacje

 • Deutsche in Ermland und Masuren nach der Wende in Polen. Stand – Organisation – Identität, Inter Finitimos 12/1997, Osnabrück, s. 20-25.
 • Das Polnisch – Deutsche Jugendzentrum in Allenstein. Einstehung – Ziel – Programm, Inter Finitimos 14/1998, Osnabrück, s. 28-31.
 • Deutsche im Ermland und in Masuren nach der politischen Wende von 1989/90, „Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für Ermland”, Jahrgang 44, nr 2, ss. V-VIII. Ermlandbriefe nr 204, 1998, Münster.
 • Tożsamość narodowa i regionalna młodego pokolenia Warmii i Mazur, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2(220), Olsztyn 1998, ss.337-341.
 • Die deutsche Minderheit in Allenstein - Organisation, nationale Identität und öffentliche Bedeutung, w: Deutschland, Polen, Tschechien - auf dem Weg zur guten Nachbarschaft (red. Th. Schweistfurth, W. Poeggel, A. Sakson), Springer Verlag, Berlin 1999, ss. 143-150.
 • Tożsamość ewangelików na Warmii i Mazurach w świetle badań socjologicznych, w: Ewangelicy na Warmii i Mazurach – dzieje i współczesność (red. E. Kruk), Olsztyn 2001, ss.101-148.
 • Nauczyciele a reforma systemu edukacji, w: „Studia Regionalne i Lokalne”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, nr 1.
 • Niemcy na Warmii i Mazurach w latach 1990–2000, w: „Zbliżenia, Polska – Niemcy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, nr 1 (31), ss. 82-91.
 • Mrągowscy ewangelicy w świetle badań socjologicznych, w: „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, Mrągowo 2002/2003, tom 4-5, ss. 57-88.
 • Tożsamość ewangelików w powiecie szczycieńskim, w: „Rocznik Mazurski”, Instytut Historyczno-Społeczny, Szczytno 2003, tom VII, ss. 102-123.
 • Słowo o Mazurskim Towarzystwie Ewangelickim, w: Z dróg Erwina Kruka (red. Z. Chojnowski), Olsztyn 2006, ss. 177-182.
 • Tożsamość ewangelików olsztyńskich, w: Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach (red. E. Kruk), Olsztyn 2007.
 • Deutsche Minderheit in Nordpolen, w: In Polen ein Deutscher zu sein (red. M. Wittek), Opole 2011, ss. 136-143.
 • Tożsamości nie da się podliczyć: Niemcy na Warmii i Mazurach spisani w: „Wochenblatt-Zeitung der Deutschen in Polen”, Opole, nr 51-52 z 21.12.2012–03.01.2013, s. 6.
 • Identität kann man nicht berechnen: Deutsche bei der Volkszählung in Ermland und Masuren, w: „Mitteilungsblatt-Monatsschrift der Deutschen in Ermland und Masuren”, Olsztyn, nr 12, grudzień 2012, s. 12-13.
 • Moje spotkania z Hieronimem, w: Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim (red. J. Chłosta), Olsztyn 2014, ss. 23-38.
 • Mniejszość Niemiecka w północnych regionach Polski w latach 1991 - 2011, w: Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej(red. Krzysztof Gładkowski), Olsztyn 2014, ss. 75-86.
 • Losy mieszkańców Mazur po 1945 roku, „Górnoślązak” nr 3 (6), Gazeta Związku Górnośląskiego, Katowice 2015, s 22-24.

Bibliografia

 • Jermakowicz S., Niemcy wśród nas, „Gazeta Olsztyńska – Magazyn” nr 238(13067), 8-10 grudnia 1995, s. 3.
 • Wańkowska Sobiesiak J., Inny – Losy mazurskiego autochtona, „Słowo - Dziennik Katolicki. Magazyn” nr 114(857), 14-16 czerwca 1996, s. 9.
 • Jermakowicz S., Nie musimy być Kolumbami, „Gazeta Olsztyńska. Magazyn” nr 62(13655), 30 marca 1998, s. 15.
 • Wolf A., Bei den Deutschen in Ostpreußen, „Deutscher Ostdienst”, Nr 38, 1998, ss. 7-8.
 • Jermakowicz S., Obawy w układzie, „Gazeta Olsztyńska” nr 222(13825), 13-15 listopada 1998, s. 5.
 • Kordaczuk E., Zur Erinnerung an meine Eltern, „Mitteilungsblatt”, Nr 3, 2000, ss. 4-5.
 • Enerlich-Kozłowska K., Heimat mają w sercu, „Gazeta Mrągowska" nr 37(142), s. 10.
 • Kordaczuk E., Alfred Czesla – der Weg zur deutschen Identität, „Schlesisches Wochenblatt”, Nr 20(424), 2000, s. 13.
 • Mazgal E., Wypędzenie czy wysiedlenie?, „Gazeta Olsztyńska. Magazyn” 7-9 czerwca 2002, s. 3.
 • Książek M., Mniejszość w większości, „Gazeta Olsztyńska. Magazyn”, 30 maja 2003, s. 10.
 • Książek M., Dzieciństwo bez metryki, „Gazeta Olsztyńska. Reporter”, 3.02.2006, s. 8-9.
 • Barański M., Cieszmy się z powrotu każdego Warmiaka i Mazura, „Gazeta Olsztyńska” nr 77 z 31.03.-1.04.2007, s. 4.
 • Płoski R., Nie krzywdźcie Mazurów, Reporter, „Gazeta Olsztyńska” z 17.08.2007, s. 9.
 • Książek M., Życie z trzema metrykami, „Przegląd”, 2008, nr 33.
 • Kruk E., Dr Alfred Czesla – Mazurski los, „Kartki Mazurskie. Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie” 2011, nr 9.
 • Brzozowski S., Nie mam zamiaru nudzić się na emeryturze, „Gazeta Olsztyńska” nr 9 z 11.01.2013, s. 14-15.
 • Brzozowski S., Przydałyby się trzy duże fabryki, „Gazeta Olsztyńska” nr 101 z 2-4.05.2014, s. 10.
 • Kryszałowicz L., Ewiger Masure aus Ermland, „Mitteilungsblatt”, nr 2 (234), Olsztyn 2015, s. 17.
 • Preiß J., Der ewige Masure aus Ermland, „Wochenblatt”, nr 11 (1197), Opole 2015, s. 8

Zobacz też

Źródło

 1. Wikipedia
 2. Informacje własne

Przypisy

 1. Gazeta Olsztyńska, środa 20.04.2016