Andrzej Śmietanko

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Źródło: Wikimedia Commons

Andrzej Śmietanko - (1955) - Polityk, samorządowiec, urzędnik państwowy, poseł na Sejm II kadencji, były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Biografia i działalność polityczna

Urodził się 1 maja 1955 r. w Kozłowie.

Ukończył w 1982 studia na Wydziale Rolniczym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w 1988 uzyskał stopień doktora. Był kierownikiem Zakładu Rolnego MGR w Piszu od 1982 r. oraz prezesem Spółdzielni „Wator” w Orzyszu.

W lutym 1992 objął stanowisko wiceprezesa Agencji Rynku Rolnego. Był wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. Od 26 października 1993 r. do 6 marca 1995 pełnił funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Waldemara Pawlaka.

Od marca do grudnia 1996 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a od stycznia do października 1997 r. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 1998 r. został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.

Od listopada 2001 do lutego 2002 r. był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po wyborach w 2007 objął stanowisko prezesa zarządu przedsiębiorstwa Elewarr, spółki kontrolowanej przez Agencję Rynku Rolnego, zajmującej się głównie magazynowaniem zboża (posiadającej m.in. elewatory i magazyny zbożowe zdolne pomieścić zboże o masie ponad 650 tys. ton). W późniejszym czasie przeszedł na funkcję dyrektora generalnego tej spółki. W 2012 r. został odwołany z zajmowanego stanowiska.

Sejmik Warmińsko-Mazurski

W latach 1998–2002 zasiadał w sejmiku warmińsko-mazurskim, od 1998 r. do 1999 r. będąc jego przewodniczącym.

Źródło

  1. http://www.uwm.edu.pl/stowarzyszenie/?cat=21
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_%C5%9Amietanko