Anna Gabriela Bukowska

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Anna Gabriela Bukowska

Źródło: lidzbark-rolnicza.pl
Źródło: lidzbark-rolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 18 marca 1947 r.
Morąg
Zawód nauczycielka szkół rolniczych

Anna Gabriela Bukowska - (ur. 18 marca 1947 r. w Morągu) - nauczycielka szkół rolniczych.

A. i M. Bukowscy w ich własnym ogrodzie.
Źródło: lidzbark-rolnicza.pl
Dom Państwa Bukowskich.
Źródło: lidzbark-rolnicza.pl

Biografia i działalność zawodowa

Anna Gabriela Bukowska z domu Krużewska urodziła się 18 marca 1947 r. w rodzinie inteligenckiej w Morągu.

Jest absolwentką:

  • Technikum Rolniczego w Dobrocinie (1966),
  • Studium Nauczycielskiego w Ełku (1968),
  • Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1989),
  • Studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego na UWM w Olsztynie (2004)


W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła też 3 kierunki studiów przedmiotowo-metodycznych, w tym w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu Rolniczego w Krakowie (1991) w zakresie wiejskiego gospodarstwa domowego z wynikiem celującym. Odbyła też wiele kursów dokształcających, które dawały jej nowe umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, bądź pogłębiających już posiadane.

Zdała egzamin na pierwszy (1988) i drugi (1996) stopień nauczycielskiej specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania produkcji roślinnej. Posiada uprawnienia egzaminatora zawodowego (2006). Jest nauczycielem mianowanym (2000).

Pracę zawodową w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Smolajnach rozpoczęła 1 września 1968 roku wraz z kolegą ze Studium Michałem Ottonem Bukowskim, za którego wkrótce wyszła za mąż. W latach 1975-2012 Michał Bukowski wspierany przez żonę Annę kierował tą placówką, doprowadzając szkołę w Smolajnach do szczytowego w jej historii rozwoju i powstania w 2000 roku znanego nie tylko w kraju Zespołu Szkół Rolniczych, w którym oprócz zasadniczego prowadzono kształcenie na poziomie średnim. Zespół ten prowadził m.in. ożywioną współpracę ze szkołami rolniczymi w kilku europejskich krajach. W modernizacji szkoły i unowocześnieniu procesu dydaktyczno-wychowawczego pierwszym pomocnikiem i nieformalnym dyskretnym doradcą dyrektora była jego żona Anna.


Anna Bukowka w swojej 46-letniej pracy pedagogicznej (najdłuższej w historii szkoły) nauczała kilku przedmiotów zawodowych, co wymagało stałego i ciągłego dokształcania i samokształcenia. Była też wychowawczynią 10-ciu roczników uczniów. Uczestniczyła w działaniach pozalekcyjnych szkoły jak np. prowadzenie obozów wędrownych "Szlakiem wiedzy i przygód" w okresach wakacyjnych, przygotowywaniem uczniów do olimpiad przedmiotowych i konkursów, prowadziła polowe doświadczenia agrotechniczne.

W początkowym okresie pracy w dużym stopniu wzorowała się na najlepszych nauczycielach swojej macierzystej szkoły w Dobrocinie, z biegiem czasu korzystając również z tych doświadczeń wypracowała swój własny styl pracy nauczycielskiej dostosowany do istniejących warunków. Pozytywne znaczenie miało również to, że była absolwentką szkoły rolniczej, w których to szkołach w minionym okresie emocjonalne więzi uczniów z nauczycielami były szczególnie bliskie m.in. dlatego, że kontakty uczniów z nauczycielami, szczególnie przedmiotów zawodowych były częstsze.

Jej wyjątkowo ofiarna praca była dostrzegana przez nadzór pedagogiczny, czego dowodem są otrzymane przez nią nagrody, w tym Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania oraz Nagrody Kuratora.

Na emeryturę przeszła w 2014 r.. W dalszym ciągu mieszka wraz mężem w Smolajnach w domu wybudowanym ich staraniem i w dużym stopniu własną pracą. Ich syn Daniel, z wykształcenia ekonomista, wraz z żoną i dziećmi mieszka w Warszawie.


Bibliografia

  1. Alicja Daniela Kicowska "Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989)"Olsztyn 2009, s. 73.
  2. Edmund Wawirowicz "50 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach", Smolajny 2011.
  3. Apolinary Zapisek "Primus inter pares ze Smolajn" - artykuł w zbiorze "Olsztyn Uniwersytecki Nauka Paktyka Absolwenci" Olsztyn 2015, s.583-587.
  4. https://lidzbarkrolnicza.pl/inne-szkoly/anna-i-michal-bukowscy-nauczycielskie-malzenstwo-szkol-rolniczych-w-smolajnach-1968-2013/


Hasło opracował Apolinary Zapisek.