Anna Szyszka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Anna Szyszka

Data i miejsce urodzenia 16 września 1949 r., Elbląg
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Okres urzędowania 2006–2007
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Okres urzędowania 2 kwietnia–9 listopada 2007 r.
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Anna Szyszka (ur. 16 września 1949 r. w Elblągu) – prawnik, samorządowiec, wojewoda warmińsko-mazurski.
.

Życiorys

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie, uzyskując I i II stopień specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracowała na stanowisku wicedyrektora elbląskiego Szpitala Wojewódzkiego, a od roku 1990 objęła stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu. Pracowała także w Wydziale Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a później w delegaturze elbląskiej Urzędu Wojewódzkiego.

Przez dwie kadencje w latach 90. sprawowała mandat radnej Rady Miasta w Elblągu. W pierwszej kadencji pełniła jednocześnie funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, w drugiej była członkiem Komisji Prawa i Praworządności oraz Komisji Polityki Społecznej. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

19 stycznia 2006 r. z rekomendacji PiS powołano ją na stanowisko wicewojewody warmińsko-mazurskiego. 18 stycznia 2007 r. została pełniącą obowiązki wojewody warmińsko-mazurskiego po zdymisjonowaniu wojewody Adama Supła. 2 kwietnia 2007 r. premier Jarosław Kaczyński mianował ją wojewodą warmińsko-mazurskim[1].

W połowie 2007 r. była krytykowana za to, że kosztem Olsztyna forsuje inwestycje w rodzinnym Elblągu. Chodziło o tzw. instytucję certyfikującą, która w latach 2007–2013 miała sprawdzać wnioski samorządów z Warmii i Mazur ubiegających się o unijne miliony i o budowę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które w miejsce kilkunastu dyspozytorni w regionie miało odpowiadać za przyjmowanie i przekazywanie telefonów alarmowych z numeru 112 do właściwej jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia. Urząd wojewody warmińsko-mazurskiego pełniła do 29 listopada 2007 r., kiedy na stanowisku wojewody zastąpił ją Marian Podziewski.

Jest prezesem i założycielem Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej[2]. Od ponad 30 lat zajmuje się zawodowo i społecznie pomocą społeczną, tworząc różnorodne formy wsparcia dla osób potrzebujących. To dzięki jej inicjatywie funkcjonuje już od dwunastu lat poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne i pedagogiczne w Elblągu przy ul. Św. Ducha 19 i Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku koło Elbląga. Utworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie, docelowo dla sześćdziesięciu osób niepełnosprawnych. Do dziś funkcjonuje utworzony przez nią Dom Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Pułaskiego i szereg innych placówek.

Szkoła i wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie

Praca

 • El Tourist Elbląg (1970–1977)
 • PGM Elbląg (1977–1981)
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – zastępca dyrektora (1981–1990)
 • Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Elblągu – zastępca dyrektora ds. służb społecznych (1990)
 • Warmińsko-Mazurskim Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurskim Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Delegatura w Elblągu
 • wicewojewoda warmińsko-mazurski (2006–2007)
 • wojewoda warmińsko-mazurski (2007)

Działalność społeczna i samorządowa

 • radna Rady Miejskiej w Elblągu (1994–2002)

Działalność polityczna

 • Prawo i Sprawiedliwość
  • członek partii

Odznaczenia i wyróżnienia

 • nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zaangażowanie w realizację programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach programu "Dobry praktyk aktywnych form pomocy 2008 r.", a także za książkę pt: Pomoc społeczna w województwie elbląskim w latach 1981-98 w wycinkach prasowych (2008)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność społeczną, w szczególności na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym (2010)
 • nagroda Amicus Bonus w kategorii indywidualnej za wieloletnią działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, a także za twórcze reagowanie na pojawiające się problemy społeczne i nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania systemu pomocy społecznej (2011)

Przypisy

Zobacz też

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki [11.08.2014]

Bibliografia

kto.wm.pl [11.08.2014]
olsztyn.gazeta.pl, Poczet wojewodów. Od Przedwojskiego do Podziewskiego [11.08.2014]
pl.wikipedia.org, Anna Szyszka [11.08.2014]
Archiwum Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie