Prawo i Sprawiedliwość na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Prawo i Sprawiedliwość na Warmii i Mazurach – Prawo i Sprawiedliwość (PiS), polska partia polityczna, powstała 8 czerwca 2001 r. (pierwszy komitet lokalny powstał 22 marca 2001 r.). Pierwszym Prezesem PiS (2001–2003) został Lech Kaczyński (do 2006 r. pełnił funkcję honorowego prezesa partii). Od 2003 r. Prezesem PiS i Przewodniczącym Zarządu Głównego jest Jarosław Kaczyński. Członkowie PiS wywodzą się ze środowisk dawnej Akcji Wyborczej „Solidarność” (Porozumienia Centrum, Stronnictwa Konserwatywno Ludowego, Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego) i Ruchu Odbudowy Polski[1].

Logo-pis.jpg

Regionalne cele programu partii

Działacze samorządowi wywodzący się Warmii i Mazur stawiają sobie następujące cele: stworzenia samorządu terytorialnego działającego przede wszystkim w interesie mieszkańców województwa, rozwój przedsiębiorczości opierającej swoją produkcję o miejscowe surowce i zasoby siły roboczej, włączenie przedstawicieli nauki do współpracy nad modernizacją samorządu województwa, wspieranie badań nad samorządem terytorialnym w województwie, nad rozwojem województwa we wszystkich jego aspektach, ukończenie w województwie zapoczątkowaną przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa i kontynuowaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa reformę przekształcenia zasobów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, rozwój infrastruktury dla turystyki i wypoczynku w oparciu o środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych[2].

Władze

Okręg Olsztyn: Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 35 (Olsztyn)


Komitety terenowe PiS

Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 34 (Elbląg)


Pełnomocnicy powiatowi PiS


Europosłowie. Województwo warmińsko-mazurskie. kadencja 2014-2018


Posłowie, radni i senatorowie

Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2011-2015

Posłowie

Radni wojewódzcy:


Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2015-2019

Posłowie


Senatorowie


Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2019-2023

Posłowie

Senatorowie


Bibliografia

  1. pl.wikipedia.org [24.01.2015]
  2. bip.warmia.mazury.pl [24.01.2015]
  3. pis.org.pl [24.01.2015]
  4. http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/56,35189,19120967,sejm,,1.html

Przypisy