Błotniszek wełnisty

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Błotniszek wełnisty

Helodium blandowii
(Web. et Mohr.) Warnst.
Systematyka
Królestwo rośliny
Gromada mchy
Klasa prątniki
Rząd rokietowce
Rodzina błotniszkowate
Rodzaj błotniszek
Gatunek błotniszek wełnisty
Synonimy

Błotniszek wełnisty (Helodium blandowii (Web. et Mohr.) Warnst.) – gatunek mchu należący do rodziny błotniszkowatych (Helodiaceae).

Morfologia

Mech ten tworzy luźne, blado-żółto-zielone darnie. Łodyżki główne długości 10 cm (niekiedy dłuższe), najczęściej pojedyncze, wznoszą się w górę. W przekroju poprzecznym nie mają wiązki środkowej. Na łodyżkach znajdują się liczne nibylistki oraz gęsta okrywa chwytników. Liście łodyżek głównych, o długości 2 mm, są szerokosercowate, w środku blaszki mają głęboki fałd. Obrzeże liścia jest drobno ząbkowane. Seta o długości do 6 cm, czerwonopomarańczowa, skręcona. Puszka cylindryczna, o długości 2 mm, zgięta, koloru czerwonobrunatnego.

Rozmieszczenie i ekologia

Gatunek subarktyczno-borealny, uznawany w Polsce za relikt glacjalny. W Polsce odnotowany w województwach wielkopolskim i łódzkim oraz w północnej części kraju. Na południu Polski jego reliktowe stanowiska znane są w dorzeczu Przemszy i w dolinie Wisły w okolicach Krakowa.

Mech charakterystyczny dla siedlisk oligotroficznych, związanych głównie z roślinnością torfowisk przejściowych, choć spotyka się go także w lasach i zaroślach bagiennych, wykształcających się na ubogich siedliskach.

Na Warmii i Mazurach gatunek ten występuje w Obszarach Natura 2000 "Kaszuny" i "Dolina Kakaju".

Wartość użytkowa

Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

Zobacz też

pl.wikipedia.org, błotniszek wełnisty [24.06.2014]

Bibliografia

Wolski Grzegorz, Grabowska Emilia, Kucharski Leszek, Błotniszek wełnisty Helodium blandowii (Bryophyta, Helodiaceae) w Polsce Środkowej, "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 2013, 69(3), s. 241–243.