Natura 2000 Kaszuny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Kaszuny

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280040
Powierzchnia 263,93
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Kaszuny
Obszar Natura 2000 Kaszuny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Kaszuny
Obszar Natura 2000 Kaszuny
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Kaszuny – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Kaszuny" położony jest na Równinie Orneckiej, w zlewni Drwęcy Warmińskiej, która jest dopływem Pasłęki. Jest on zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Wichrowo, wewnątrz dużego kompleksu leśnego rozciągającego się pomiędzy Ornetą a Lidzbarkiem Warmińskim.

W skład ostoi wchodzą dwie enklawy. Większa (236,80 ha) stanowi wydłużone obniżenie otoczone głównie sosnowym borem świeżym. Środek obniżenia zajmuje zarastające jezioro Potar (obecna powierzchnia ok. 14,7 ha, głębokość maksymalna 2,6 m) oraz otaczające je mokradła. Mniejsza enklawa (27,2 ha) jest położona ok. 1,5 km na północny wschód od jeziora Potar. Stanowi ją nieckowate obniżenie na skraju kompleksu leśnego, porośnięte przez sosnowy bór bagienny oraz torfowisko wysokie.

Walory przyrodnicze

Na obszarze tym występuje pięć typów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Są to: naturalne jeziora eutroficzne (kod 3150), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (kod 7110), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowy bór bagienny (kod 91D0-2). Siedliska Natura 2000 zajmują łącznie 30% tego obszaru.

Na torfowisku przejściowym występuje m.in. zespół turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae. Natomiast na bezleśnym torfowisku niskim występuje m.in. zespół turzycy prosowatej Caricetum paniculatae. Z tymi siedliskami są związane stanowiska rzadkich gatunków roślin, takich jak np. błotniczek wełnisty Helodium blandowii, kruszczyk błotny Epipactis palustris, jaskier wielki Rannunculus lingua, nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest utrzymanie obecnego charakteru obiektu, jego szaty roślinnej oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Łachacz Andrzej, Pisarek Włodzimierz, Dziedzic Jan, Lewandowski Krzysztof, Kaszuny, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [02.06.2014]