Bisztynek-Kolonia

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Bisztynek-Kolonia

Gospodarstwo w Bisztynku-Kolonii Źródło: bisztynek24.pl
Gospodarstwo w Bisztynku-Kolonii
Źródło: bisztynek24.pl
Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat bartoszycki
Gmina Bisztynek
Liczba ludności (2010) 131
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Bisztynek-Kolonia
Bisztynek-Kolonia
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Bisztynek-Kolonia
Bisztynek-Kolonia
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Bisztynek-Kolonia – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek. Miejscowość w 2010 roku liczyła 131 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Bisztynek-Kolonia, Kokoszewo. Funkcję sołtysa sprawuje Agnieszka Kobryń [1].

Położenie

Wieś położona jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w odległości około 2 km od Bisztynka, przy drodze krajowej nr 57.

Dzieje miejscowości

Przed II wojną światową na terenach sołectwa znajdowały się gospodarstwa: Emila Lieperta (15 ha), Franza Schwarza (10 ha), Marii Wienert (20 ha), Franza Schiemanna (39,5 ha), Franza Bannera (10 ha) oraz Josefa Ziermanna (19,5 ha). Po zakończeniu wojny osiedlili się w Bisztynku-Kolonii m.in. mieszkańcy z terenów centralnej Polski[2].
Po reformie administracyjnej w 1972 roku, która przywracała podział państwa na gminy[3], na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie[4], obszar sołectwa Bisztynek-Kolonia włączono do gminy Bisztynek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego[5].
Obecnie miejscowość ma charakter rozproszonej kolonii.

Gospodarka

Na terenie sołectwa działają firmy: Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych "Sękity" sp. z o.o. oraz TOPKART Wyrób Opakowań z Tektury.

Turystyka

Przez teren sołectwa przebiega:

  • czerwony szlak pieszy[6]: Bisztynek – nieczynne torowisko, las w stronę Dąbrowy – Kolonia Troszkowo – Bisztynek Kolonia – Bisztynek

Przyroda

Nieopodal wsi przepływa rzeka Pisa C.

Przypisy

  1. BIP Urzędu Gminy Bisztynek [10.02.2015]
  2. bisztynek24.pl
  3. Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  4. Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim.
  5. Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
  6. wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]


Bibliografia

Dz.U. 1972, nr 49, poz. 312, Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Dz.U. 1975, nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, isap.sejm.gov.pl [10.02.2015]
Uchwała Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie olsztyńskim. [w:] Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn 1972.
Bank Danych Lokalnych GUS [09.02.2015]
BIP Urzędu Gminy Bisztynek [09.02.2015]
bisztynek24.pl [09.02.2015]
wrota.warmia.mazury.pl [09.02.2015]
Mapy Google Maps [09.02.2015]