Cerkiew pw. św. Mikołaja w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Dobrym Mieście – zabytek architektury sakralnej wzniesiony w I połowie XVIII wieku.

Fot. Mieczysław Kalski
Fot. Mieczysław Kalski


Położenie

Świątynia znajduje się w pobliżu centrum Dobrego Miasta, za mostem na Łynie, przy ul. Olsztyńskiej 2.

Historia

Pierwsza świątynia w tym miejscu ufundowana została w 1597 r. przez dziekana kapituły dobromiejskiej Walentego Helwiga. Została ona jednak zniszczona, a na jej miejscu wzniesiono kolejną w 1660 r. I ona jednak nie przetrwała. Po jej zburzeniu w 1736 r. za zezwoleniem biskupa Krzysztofa Szembeka, zaczęto wznosić obecny kościół. W 1741 r. jego konsekracji dokonał biskup Michał Remigiusz Łaszewski.

W latach 1877-1945 kościół pełnił rolę kaplicy szpitalnej. W czasie II wojny światowej odbywały się tu nabożeństwa dla ludności przebywającej na robotach u niemieckich gospodarzy. W 1957 r. świątynię przejęła wspólnota greckokatolicka. Pierwsze nabożeństwo odprawiono tu w 1958 r.

Opis

Jest to budowla barokowa, murowana z cegły, nieotynkowana. Wzniesiono ją na planie prostokąta, na podmurówce z kamienia polnego. Wolutowe szczyty kryją niski dach dwuspadowy o lekko wygiętych w dolnej części połaciach. Środkowe części ścian szczytowych ujęto w ramy płaskimi pilastrami. W partii szczytowej po stronie zachodniej umieszczono niewielką wieżyczkę dzwonną, nakrytą cebulastym hełmem, natomiast po stronie wschodniej chorągiewkę z datą "1737". Nad wejściem głównym, pomiędzy dwoma oknami, znajduje się wizerunek Marii z Dzieciątkiem.

Wyposażenie

W kościele znajdują się barokowe ołtarze z lat 1660-1700 oraz współczesny ikonostas.

Zobacz też

mojemazury.pl [12.01.2015]

Bibliografia

Sołłohub Kazimierz, Dobre Miasto : przewodnik, Olsztyn 1999, Pojezierze 1999, s. 12.
Suchenek Zygmunt, Dobre Miasto na starych widokówkach, Dobre Miasto 2007, ElSet, s. 42.
Suchenek Zygmunt, Dobre Miasto : skrawek uroczej Warmii, Olsztyn 2011, Pracownia Wydawnicza ElSet, s. 62-63.