Dworzec w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Dworzec w Węgorzewie

Dworzec w Węgorzewie.Fot. Adam Płoski.
Dworzec w Węgorzewie.
Fot. Adam Płoski.
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat węgorzewski
Gmina Węgorzewo
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Dworzec w Węgorzewie
Dworzec w Węgorzewie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Dworzec w Węgorzewie
Dworzec w Węgorzewie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Dworzec w Węgorzewie – budynek pełniący obecnie funkcje muzealne. Razem z pozostałymi zachowanymi w jego sąsiedztwie historycznymi budynkami kolejowymi tworzy interesujący zespół zabytkowej stacji kolejowej.

Historia

Kolej pojawiła się w Węgorzewie w 1898 r., kiedy to uruchomiono połączenie z Nordenburgiem. Znaczenie stacji kolejowej wzrosło po uruchamianiu następnych połączeń kolejowych z Gierdawami i Gołdapią (1899 r.), Kruklankami i Giżyckiem (1905 r.), Kętrzynem (1907 r.) oraz Darkiejmami i Gąbinem (1914 r.). Węgorzewski węzeł kolejowy był rozbudowywany do wybuchu pierwszej wojny światowej, wzniesiono wówczas m.in. domy mieszkalne oraz wieżę wodną. W okresie międzywojennym rozbudowano dworzec.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Armia Czerwona zdemontowała tory na trasie z Węgorzewa do Kętrzyna oraz w innych kierunkach. Połączenie do Kętrzyna wznowiono na przełomie lat 40. i 50., a zawieszono po niemal pół wieku funkcjonowania. Nieczynny dworzec zaadaptowano na potrzeby muzeum, gdzie prezentuje się zbiory dotyczące historii regionalnego kolejnictwa związanego z obszarami dawnych Prus Wschodnich, dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz Suwalszczyzny. Muzeum prowadzi Fundacja "Dziedzictwo Nasze". Na trasie Kętrzyn – Węgorzewo odbywają się okazjonalne przejazdy turystyczne.

Stacja kolejowa dawnej i dziś

W obrębie stacji kolejowej zlokalizowanej przy dzisiejszej ul. Jaracza istniało szereg budynków związanych z funkcjonowaniem lokalnego węzła kolejowego. Większość z nich zachowało się do dziś. Są to: budynek dworca, kolejowe budynki mieszkalne z towarzyszącymi im zabudowaniami gospodarczymi, dwie wieże wodne ze stacją pomp, parowozownia, nastawnia, ekspedycja, noclegownia oraz inne budynki towarzyszące. Przejścia podziemne są obecnie nieczynne. Kilkanaście historycznych budynków tworzących węzeł kolejowy zostało wpisanych do rejestru zabytków.

Ciekawostki

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca, od strony torów, znajduje się stary hydrant oraz schron pochodzący z końcowego okresu drugiej wojny światowej. Wśród torowiska są pojedyncze tory z czytelną nazwą producentów (Krupp, Thyssen) oraz datami produkcji (1933, 1938).

Zobacz też

Muzeum Tradycji Kolejowej, facebook.com [08.02.2015]
Informacja Turystyczna w Kętrzynie [08.02.2015]

Bibliografia

A. Piątkowski, Kolej Wschodnia w latach 1842–1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim, Olsztyn 1996.

Jedna z dwóch wież ciśnień znajdujących przy dworcu. Fot. Adam Płoski.