Elbląski Klaster Turystyczny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Elbląski Klaster Turystyczny
Klaster turyst.jpeg
Przedmiot działalności: turystyka i pokrewne
Adres: pl. Słowiański 2, 82-300 Elbląg
E-mail: klaster@klaster-elblaskaturystyka.pl
Telefon: 506 140 176
Strona internetowa: klaster-elblaskaturystyka.pl

Elbląski Klaster Turystyczny – świadoma i dobrowolna organizacja stawiająca sobie za główny cel wsparcie i poprawę atrakcyjności miasta Elbląg oraz regionu. Terytorialny zasięg oddziaływania rynkowego Elbląskiego Klastra Turystycznego to miasto Elbląg i region elbląski.

Informacje ogólne

Elbląski Klaster Turystyczny został zarejestrowany w KRS 2 czerwca 2011 r., przyjmując formę prawną stowarzyszenia. Powstał z inicjatywy podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej Elbląga i jego okolic oraz powiatu elbląskiego.

Celem Klastra jest:

  • kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Elbląg i regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie
  • stworzenie sieci współpracy w obszarze turystyki umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału członków Klastra
  • branie udziału w budowie strategii turystycznej Elbląga i regionu oraz innych dokumentów programowych dotyczących rozwoju turystyki w Elblągu i regionie
  • rozwój markowych produktów turystycznych
  • nawiązanie współpracy z administracją publiczną, uczelniami i szkołami o profilu turystycznym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze turystyki
  • rozwój przedsiębiorczości branży turystycznej i okołoturystycznej

Struktura organizacji

Strukturę organizacyjną Elbląskiego Klastra Turystycznego tworzą Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Wśród członków Klastra wyróżnić można: wyspecjalizowanych gestorów bazy noclegowej i turystycznej, touroperatorów, a także inne podmioty świadczące usługi, a działające w pokrewnych sektorach oraz instytucje otoczenia biznesu.

Dane kontaktowe

Elbląski Klaster Turystyczny
pl. Słowiański 2,
82-300 Elbląg
tel.: 506 140 176
e-mail: klaster@klaster-elblaskaturystyka.p
strona internetowa: klaster-elblaskaturystyka.pl

Bibliografia

Elbląski Klaster Turystyczny [22.04.2014]