Figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lidzbarku Warmińskim – figura znajdująca się na dziedzińcu zamku biskupów w Lidzbarku Warmińskim, datowana na 1756 r.

Figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej na dziedzińcu zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Cokół figury z inskrypcją fundacyjną bpa Adama Stanisława Grabowskiego. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje się na dziedzińcu zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Opis

Figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1756 r. znajduje się na dziedzińcu przedzamcza zamku biskupiego w Lidzbarku Warmińskim. Piaskowcowa rzeźba świętej, o szatach silnie pofałdowanych, z mieczem w ręku, góruje na wolutowym postumencie ozdobionym z przodu bogato płaskorzeźbionym herbem biskupim, wskazującym jednoznacznie na fundację dworską biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Inskrypcja z tyłu cokołu głosi: "Memoriae S. Catharinae Virg. et. Mart P. Adam Stanislaus Episcopus MDCCLVI" – tłum. z łac.: „Pamięci świętej Katarzyny dziewicy i męczennicy P. Adam Stanisław biskup 1756”. Figura należy do jednych z czołowych dzieł rokokowych na Warmii. Była ona dotąd przypisywana francuzowi Piotrowi Coudrayowi, a nawet warszawskiemu rzeźbiarzowi F.A. Vogtowi. Jednak, według najnowszych badań, wykonanie tej figury należy łączyć z pozawarmińskim warsztatem Jana Jerzego Plerscha. Podczas II wojny światowej nieznani sprawcy rozbili głowę świętej. W czasie powojennym, na podstawie zachowanych przedwojennych materiałów ikonograficznych, udało się zrekonstruować brakującą część figury.

Bibliografia

Karpowicz Mariusz, Związki Warmii z Warszawą w zakresie rzeźby w XVIII wieku, t. 17, “Rocznik Olsztyński”, 1997.
Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Lewicka Krystyna, Osińska Barbara, Poczet artystów polskich, Warszawa 1996.
Piskorska Józefa, Lidzbark Warmiński. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej diecezji warmińskiej według stanu z 1980 r., „Studia Warmińskie”, t. 19, 1982.
Ulbrich Anton, Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen vom Ausgang des 16. bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bd. 1-2, Königsberg i. Pr. 1926-29.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [20.12.2013]