Głaz narzutowy "Siny Kamień"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Głaz narzutowy "Siny Kamień"

Głaz narzutowy "Siny Kamień" © Alicja Szarzyńska
Głaz narzutowy "Siny Kamień" © Alicja Szarzyńska
Nr ewidencyjny 14
Rok powołania 1952
Dok. pow. Rlb-16/14/52 z 29.12.1952 r.
Współrzędne GPS N 54,151550° E 21,539617°
Wysokość 1,60 m
Obwód 18,00 m
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Głaz narzutowy "Siny Kamień"
Głaz narzutowy "Siny Kamień"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Głaz narzutowy "Siny Kamień"
Głaz narzutowy "Siny Kamień"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Siny Kamień – głaz narzutowy położony w gminie Srokowo, w powiecie kętrzyńskim. Spoczywa koło miejscowości Siniec, w leśnictwie Mały Kamień (oddz. 165f).

Opis głazu

Pomnik przyrody.

Typ skały: grubo- i średnioziarnisty gnejs o wyraźnie kierunkowym ułożeniu ziaren. W skale przeważają duże, różowawe skalenie oraz minerały ciemne – pirokseny i amfibole. Podrzędnie występuje kwarc.

Głaz posiada siodłowaty kształt, co przy jego dużych rozmiarach nadaje mu bardzo charakterystyczny wygląd. Z powodu swej barwy zwany jest także "Sinym Kamieniem" (niem. "Blauer Stein"). W miejscu, w którym spoczywa, przebiegała niegdyś granica włości wiejskich. Według podań ludowych miał służyć za miejsce straceń.

Zobacz też

pl.wikipedia.org, gmina Srokowo [10.05.2014]
pl.wikipedia.org, Siniec [10.05.2014]

Bibliografia

Kamienie w historii, kulturze i religii, pod. red. Roberta Klimka i Seweryna Szczepańskiego, Olsztyn 2010.

Radziwinowicz Wacław, Szczepkowski Bohdan, Głazy i głazowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967.

Szarzyńska Alicja, Ziółkowski Piotr, Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur, Olsztyn 2012.