Głaz narzutowy "Tytan"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Głaz narzutowy "Tytan"

Głaz narzutowy "Tytan" © Alicja Szarzyńska
Głaz narzutowy "Tytan" © Alicja Szarzyńska
Nr ewidencyjny 28
Rok powołania 1953
Dok. pow. Dz. Urz. WRN w Białymstoku Nr 3, poz. 13 z 1953 r.
Współrzędne GPS N 54,259467° E 22,550900°
Wysokość 1,24 m
Obwód 10,27 m
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Głaz narzutowy "Tytan"
Głaz narzutowy "Tytan"
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Głaz narzutowy "Tytan"
Głaz narzutowy "Tytan"
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Tytan – głaz narzutowy położony w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki, w miejscowości Białe Jeziorki. Spoczywa w pobliżu lasu liściastego, na naturalnej łące.

Opis głazu

Pomnik przyrody.

Typ skały: średnioziarnisty granit z gruboziarnistym pegmatytem. Granit zawiera dużo kwarcu oraz szare plagioklazy, pegmatyt zaś dodatkowo duże, różowe skalenie potasowe.

Ciekawostki

W tej samej miejscowości znajdują się jeszcze dwa inne głazy narzutowe: jeden z nich spoczywa na pastwisku, ok. 140 m od prywatnych zabudowań gospodarskich, drugi, ok. 150 m od zabudowań.

Zobacz też

pl.wikipedia.org, Jeziorki [10.05.2014]
pl.wikipedia.org, Dubeninki [10.05.2014]
pl.wikipedia.org, pomniki przyrody w gminie Dubeninki [10.05.2014]
pl.wikipedia.org, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej [10.05.2014]
parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [10.05.2014]

Bibliografia

Szarzyńska Alicja, Ziółkowski Piotr, Skandynawskie dary. Głazy narzutowe Warmii i Mazur, Olsztyn 2012.