Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście

Data założenia: 1 wrzesień 2002 r.
Poziom szkoły: Szkoła gimnazjalna
Podtyp szkoły: Gimnazjum
Adres: ul. Ułańska 6, 11-040 Dobre Miasto

Gimnazjum Niepubliczne Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście – szkoła gimnazjalna w Dobrym Mieście, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Renata Filipkowska.

Historia

Historia Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście sięga 1 września 2002 r. Organem prowadzącym Gimnazjum Niepubliczne jest Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, którego członkami są głównie rodzice uczniów uczęszczających do szkoły, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście tworzą nauczyciele następujących przedmiotów:

 • biologia – Augustynowicz Grażyna
 • chemia – Hrywniak Iwona
 • fizyka – Gilewska Elżbieta
 • geografia – Symonowicz Marek
 • historia/ wos – Krupińska Magdalena, Symonowicz Marek
 • informatyka – Hornatkiewicz Henryk
 • j. angielski – Krupińska Magdalena
 • j. niemiecki – Bartołd Tomasz
 • j. polski – Sarnowska Marta
 • matematyka – Jakóbiak Mariola
 • muzyka/plastyka – Pirianowicz Wioletta
 • religia – ks. Wrzos Marcin
 • wychowanie fizyczne – Bartołd Tomasz, Dołęgowski Waldemar, Jakóbiak Sylwester

Osiągnięcia

Gimnazjum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • uczniowie gimnazjum są laureatami licznych olimpiad, m. in: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, j. angielskiego, j. polskiego.

Ciekawostki

Szkoła utrzymuje kontakty ze szkołą polską w Zujunach koło Wilna na Litwie oraz ze środowiskiem byłych mieszkańców Dobrego Miasta w Niemczech. Kontakty te skutkują wyjazdami młodzieży na Litwę oraz na teren Niemiec.

Bibliografia

Strona internetowa szkoły [22.05.2014]
szkolnictwo.pl [22.05.2014]