Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany

Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żardenikach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Żardenikach. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach. Dyrektorem Ośrodka jest Danuta Sibierska.

Działalność

Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Proces edukacyjny trwa 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Zajęcia odbywają się w 6–8 osobowych zespołach klasowych, o których doborze decyduje potrzeba edukacyjna i możliwości psychofizyczne uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjno–terapeutycznego uczniów czuwa wychowawca klasy wspierany przez nauczyciela wf-u, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, logopedę.

W trakcie kształcenia realizuje się treści z zakresu:

  • funkcjonowania w środowisku: ćwiczenia w pisaniu, czytaniu i liczeniu, w rozwijaniu umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznanie środowiska przyrodniczego oraz społeczno-kulturalnego
  • plastyki
  • techniki
  • muzyki z rytmiką
  • wychowania fizycznego

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a dla każdego z nich układa się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Wychowankowie korzystają także z pracowni gospodarstwa domowego, gdzie pod kierunkiem nauczycieli uczą się gotować, szyć i piec.

W Gimnazjum rozwija się również inne umiejętności praktyczne poprzez organizację zajęć plastycznych i pracy z komputerem.

Bibliografia

SOSW w Żardenikach [17.11.2014]
szkolnictwo.pl [17.11.2014]