Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

Budynek Ośrodka, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Ośrodka, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1964 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Żardenikach. Dyrektorem Ośrodka jest Danuta Sibierska.

Historia

W 1964 r. zgodnie z akcją ogólnopolską "1000 szkół na 1000-lecie" wybudowano w Żardenikach szkołę podstawową. Na bazie tej szkoły w 1975 r. otworzono Państwowy Specjalny Zakład Wychowawczy dla 35 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym. W 1984 r. Państwowy Specjalny Zakład Wychowawczy przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a Szkołę Życia w Szkołę Podstawową Specjalną. W 1999 r. w Ośrodku powołano gimnazjum, a w 2004 r. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Misja Ośrodka

Ośrodek tak oto określa swoją misję: "Misją Ośrodka jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość wzbogacania ich w wiedzę i umiejętności na poziomie ich możliwości. Przygotowujemy do mądrego i aktywnego udziału w życiu społecznym, otwieramy im drzwi do samodzielności. We współpracy z rodzicami, kształtujemy ludzi otwartych, wrażliwych na potrzeby innych i potrafiących cieszyć się pięknem życia. Otaczamy ich pomocą, akceptacją i życzliwością".

Działalność

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W skład Ośrodka wchodzą:

Ośrodek oferuje wychowankom wszechstronną opiekę pedagogiczną i pomoc rehabilitacyjną, a także stosuje nowoczesne metody pracy.

W placówce działają następujące koła zainteresowań:

 • Szkolne Koło Ekologiczne
 • Ekoklub "Maja"
 • zajęcia dogoterapii
 • sekcja tenisa stołowego
 • koło krajoznawczo-turystyczne
 • koło sportowe "Biegam po Zdrowie"
 • zajęcia muzyczne
 • koło aerobiku
 • kółko muzyczno-ruchowe z elementami profilaktyki muzycznej
 • koło plastyczne
 • warsztaty terapii zajęciowej z teatrem edukacyjnym
 • unihokej

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin - Żardeniki.

Osiągnięcia

W latach 1990–1999 uczniowie Ośrodka zdobyli w olimpiadach sportowych 11 złotych, 11 srebrnych i 8 brązowych medali.

W ostatnich latach wychowankowie Ośrodka posiadają następujące osiągnięcia w konkursach plastycznych i olimpiadach sportowych m.in.:

 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej "Szopka Bożonarodzeniowa"
 • III miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "W promieniach wiosennego słońca – kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata"
 • wyróżnienie w Konkursie "Bożonarodzeniowa kartka świąteczna"

Bibliografia

SOSW w Żardenikach [17.11.2014]
szkolnictwo.pl [17.11.2014]