Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Osiedle Siejnik I nr 14, 19-400 Olecko
Patron: ks. Jan Twardowski


Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Olecku. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Kopycki, wicedyrektorami – Małgorzata Michałowska i Jarosław Kosakowski.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Olecku założono na mocy Uchwały Nr VII/58/99 Rady Miejskiej W Olecku z dnia 12 marca 1999 roku. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Olecku. Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: os Siejnik I, os Siejnik II, Ełcka, Tartaczna, Zamostowa, Szosa do Świętajna, Produkcyjna oraz miejscowości: Dobki, Doliwy, Duły, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Kolonia Olecko, Olszewo, Rosochackie, Zielonówek, Giże Osiedle. Zajęcia obowiązkowe w Gimnazjum nr 1 rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają do godz. 14:25. W 2004 roku w Gimnazjum nr 1 uruchomiono klasy integracyjne.

Cele i zadania

Zgodnie ze Statutem Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w realizacji zadań respektuje zobowiązania wynikające z: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Deklaracji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka.

Gimnazjum "wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych; umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum" (Statut Gimnazjum, 2013).

Kadra pedagogiczna

W Zespole Szkół w Olecku, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego, pracuje 44 nauczycieli, w tym 30 nauczycieli dyplomowanych, 11 mianowanych i 3 kontraktowych (2013/2014). Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, większość nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów/prowadzenia dwóch rodzajów zajęć.

Wg kodeksu Szkoły "wzorowy nauczyciel–wychowawca powinien być: sprawiedliwy, wymagający, wyrozumiały, obiektywny, opanowany, cierpliwy, łagodny, komunikatywny, taktowny, wesoły, pogodny, konsekwentny, zrównoważony, dyspozycyjny (znajdujący czas dla ucznia), sympatyczny, miły, sumienny, mądry, kulturalny, tolerancyjny, wykształcony, kompetentny, dobrze zorganizowany, przyjazny dla ucznia, rzecznikiem uczniów stającym w ich obronie, przyjacielem ucznia, wzorem do naśladowania (autorytetem), motywujący, empatyczny, opiekuńczy, patriotą, zadowolony z pracy, profesjonalistą, dyskretny"'.

Ciekawostki

Szkoła wyznaczyła sobie kierunki zmian koniecznych do jej funkcjonowania, są to planowane działania w następujących obszarach: dydaktyka, opieka i wychowanie, szkoła w środowisku lokalnym, baza i wyposażenie szkoły, zarządzanie szkołą.

Bibliografia

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku[20.10.2014]
Zespół Szkół w Olecku[20.10.2014]