Gimnazjum w Dobrym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Dobrym

Data założenia:
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: 14-407 Godkowo

Gimnazjum w Dobrym – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Dobrym. Dyrektorem gimnazjum jest mgr Jadwiga Bogdaniuk.

Historia

Gimnazjum powstało w 1999 roku, a jego siedzibą był budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie. W 2002 roku Gimnazjum przeniosło się do budynku docelowego, którym była Szkoła Podstawowa w Dobrym. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był mgr inż. Adam Gródkowski, który sprawował swoją funkcję w latach 1999-2006. Po nim do dnia 31 sierpnia 2011 roku stanowisko dyrektora piastował mgr Tadeusz Milewski. Od 1 września 2011 roku dyrektorem szkoły jest mgr Jadwiga Bogdaniuk.

Nauka odbywa się w czterech oddziałach pod kierunkiem 21 nauczycieli.

Cele i zadania

Misja Gimnazjum związana jest troską o wszechstronny rozwój ucznia przygotowujący go do życia w świecie, który ciągle się zmienia. Szkołą dba o kształtowanie osobowości młodego człowieka tak, aby był on świadomy swoich możliwości, umiejętności, wiedzy i miejsca w społeczeństwie. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez stworzenie systemu działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia i wychowania przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli. Wartościami, którymi kieruje się Szkoła:

 • patriotyzm
 • szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego świata
 • każdy sukces ucznia

Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr inż. Anna Kurenda
 • chemia - mgr inż. Anna Kurenda
 • fizyka - mgr inż. Anna Kurenda
 • geografia - mgr Andrzej Sidor
 • informatyka - mgr Jadwiga Bogdaniuk, mgr Anna Więckowska
 • j. angielski - mgr Beata Dusza
 • j. polski- mgr Alina Basaj
 • j. rosyjski - mgr Alina Basaj
 • historia - mgr Andrzej Sidor
 • matematyka - mgr Adam Gródkowski
 • muzyka - mgr Anna Więckowska
 • plastyka -mgr Anna Więckowska
 • religia rzymsko-katolicka - mgr Krystyna Semkiw
 • religia grecko-katolicka - ks. Jan Hałuszka
 • technika -mgr Anna Więckowska
 • wos.mgr Andrzej Sidor
 • wdż - mgr Andrzej Sidor
 • wych. fizyczne - mgr Anna Kułakowicz
 • mgr Krystyna Semkiw
 • ks. Jan Hałuszka

Ciekawostki

W szkole realizowany był 2-letni projekt unijny, którego celem było podniesienie jakości kształcenia i wychowania.

Bibliografia

Gimnazjum w Dobrym[17.10.2014]