Dobry

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Dobry

Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat elbląski
Gmina Godkowo
Liczba ludności (2010) 297
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Dobry
Dobry
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Dobry
Dobry
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Dobry (niem. Döbern) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Godkowo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa elbląskiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 297 mieszkańców.

Położenie

Wieś położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, 5,5 km na północ od Godkowa, przy granicy z powiatem braniewskim.

Dzieje miejscowości

Obszar dzisiejszej miejscowości przed podbojem krzyżackim zamieszkany był przez ludność pruską. Dokument lokacyjny został wystawiony 12 października 1465 roku przez ówczesnego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Odbiorcą dokumentu był Mikołaj von Uffenhofeu, któremu zakon odwdzięczał się tym sposobem za jego zasługi w okresie wojny trzynastoletniej. W kolejnych latach majątek często zmieniał właścicieli. Przez jakiś czas znajdował się w rękach rodu zu Dohna z siedzibą w Gładyszach.

W okresie wojen napoleońskich w Dobrym i okolicznych wsiach stacjonowały wojska francuskie, co wiązało się z obowiązkiem płacenia kontrybucji, rekwirowaniem żywności i samowolą żołnierzy Napoleona. W wieku XIX we wsi powstała stacja pomocy biednym. Przede wszystkim jednak miejscowość słynęła w tym czasie z organizowanych dorocznie targów końskich. W latach 1921–1926 doszło do uruchomienia linii kolejowej ze Słobit do Ornety, która przechodziła przez wieś. W znaczącym stopniu wpłynęło to na rozwój miejscowości.

Przed wybuchem II wojny światowej w Dobrym działała firma budowlana, zakład produkujący pasze i nawozy oraz nowoczesna mleczarnia. Między 23 stycznia a 5 lutego 1945 roku w okolicach wsi doszło do ciężkich walk pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej, a żołnierzami Wermachtu. Po kilkudniowych potyczkach Rosjanie zajęli wieś.

Obecnie w Dobrym działają dwa sklepy spożywczo-przemysłowe oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Edukacja

Religia

Wieś znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach.

Zabytki

  • Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski; pierwsza budowla została wzniesiona w XV wieku. W 1505 roku świątynia została rozbudowana w kierunku wschodnim. W latach 1717–1718 wybudowano wieżę z cegły. We wnętrzu znajduje się ścienny nagrobek Eliasza von Kanitza.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych GUS [05.05.2014]
Baza Informacji Lokalnej [05.05.2014]
Mieczkowski Krzysztof, Tomaszewski Marian, Rowerem po krainie Kanału Elbląskiego. Przewodnik po szlakach rowerowych, Elbląg 2012.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Godkowo na lata 2013-2020 [05.05.2014]