Gimnazjum w Dubeninkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum w Dubeninkach

Data założenia: 1999/2000 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki

Gimnazjum w Dubeninkach – placówka oświatowa działająca w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Dubeninkach. Obecnie dyrektorem szkoły jest Wanda Werchowicz.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa ponadpodstawowego. Natomiast zadaniem Gimnazjum jest przede wszystkim kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Kadra pedagogiczna Gimnazjum przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Misja i wizja szkoły

Szkoła umożliwia każdemu wychowankowi wszechstronny rozwój, który sprzyja tworzeniu postawy odpowiedzialnego obywatela. Władze Gimnazjum dążą do wychowania ucznia:

 • świadomego
 • odpowiedzialnego
 • posiadającego wiedzę oraz umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

Do priorytetów Szkoły należy zaliczyć:

 • wychowanie patriotyczne
 • rozwój samorządności
 • działanie zespołowe

Kadra pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Gimnazjum:

 • Bernatowicz Mariola
 • Krygier Anna
 • Lipiec Iwona
 • Ołów Anna
 • Ostapionek Barbara
 • Pojawa Anna
 • Szeszko Wioletta
 • Trąbka Andrzej
 • Werchowicz Wanda
 • Żelichowska Barbara

Bibliografia

edukacjadubeninki.netserwer.pl [01.11.2014]