Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Gronowo Górne, ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg

Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, do którego należy także Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Zenon Chmiel.

Działalność

Od początku funkcjonowania placówki działają na terenie szkoły koła zainteresowań, dzięki którym uczniowie poszerzają swą wiedzę i umiejętności. Zorganizowano również zajęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk".

Działalność gimnazjum opiera się na szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Sprzyja temu m.in. powołana w placówce Rada Szkoły, która stara się pozyskiwać na rozwój szkoły środki pozabudżetowe. Wśród sponsorów szkoły znajdują się: Andrzej Betcher, Stefan Fiłonowicz, Jan Walentynowicz, Grzegorz Medyński, Robert Szafarowski, Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Winthertur".

Działalność Rady Szkoły, a także Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk", to świadectwo zaangażowania wszystkich członków społeczności szkolnej w proces edukacyjny. Budynek, na terenie którego znajduje się obecnie gimnazjum, jest odpowiednio przygotowany do potrzeb rozwojowych młodzieży. Posiada on: salę komputerową, salę gimnastyczną, pracownię chemiczną, wyposażenie audio-wideo.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Misją Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym jest zaspokojenie intelektualnych i emocjonalnych potrzeb młodzieży, stworzenie warunków do twórczego rozwoju ich osobowości oraz wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.

Kadra pedagogiczna

Zob. Zespół Szkół w Gronowie Górnym.

Osiągnięcia

Gimnazjaliści mogą się pochwalić licznymi sukcesami w zakresie przedmiotowym. Dodatkowo uzyskują wysokie wyniki sportowe - wielu z nich należy do Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk", który skupia uczniów, nauczycieli i sympatyków gimnazjum. W ramach Klubu funkcjonują zajęcia sportowe dla uczniów, aerobik dla pań, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dorosłych. Środki pozyskane ze składek członkowskich przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego dla reprezentacji szkoły.

Ciekawostki

Gimnazjaliści podejmują międzynarodową współpracę ze szkołami Czeczelnik oraz Barssel. Biorą też udział w programach "Zachowaj trzeźwy umysł" i "Trzymaj formę".

Bibliografia

ZS Gronowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]