Grodzisko

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Grodzisko

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Banie Mazurskie
Liczba ludności (2010) 197
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Grodzisko
Grodzisko
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Grodzisko
Grodzisko
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Grodzisko (niem. Schlossberg, od 1938 r. Heidenberg)– wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu giżyckiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 197 mieszkańców[1]. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Anna Paszko[2].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, w pobliżu granic z powiatami węgorzewskim i giżyckim, 28 km na południowy zachód od Gołdapi i 7 km na południe od Bani Mazurskich. Okolice Grodziska charakteryzują się malowniczym, pagórkowatym krajobrazem.

Dzieje miejscowości

W średniowieczu tereny te zamieszkane były przez plemię Jaćwingów; ślady umocnień z tego okresu odkryto na górze Grodzisko. Wieś natomiast powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1566 roku starosta węgorzewski sprzedał niejakiemu Wojtkowi Skorpuczykowi cztery łany sołeckie puszczy za Piłakami Wielkimi. W zamian sołtys zobowiązał się do zasiedlenia pozostałych 44 łanów i założenia wsi czynszowej. Ze względu na fakt, iż konieczny był karczunek boru, osiedleńcom przyznano aż 10 lat wolnizny. Wieś poważnie ucierpiała podczas epidemia dżumy (1709–1711); zmarło wówczas 51 mieszkańców.

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1933 r. – 566 osób
  • 1939 r. – 540 osób

Religia

Na terenie wsi znajduje się kaplica filialna pw. Chrystusa Króla, należąca do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich.

Bibliografia

Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
Warmia i Mazury. Przewodnik ilustrowany, red. Marcin Kuleszo, Barbara Wojczulanis, Olsztyn 2001.
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Verwaltungsgeschichte [12.11.2013]
Wrota Warmii i Mazur [05.12.2013]

Przypisy

  1. łącznie Grodzisko, Gąsewo i Wierzby
  2. Wrota Warmii i Mazur [05.12.2013]