Henryk Błaszczyk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Henryk Błaszczyk

Henryk Błaszczyk Fot. Robert Artemniak. Źródło: www.klebarkwielki.pl
Henryk Błaszczyk
Fot. Robert Artemniak. Źródło: www.klebarkwielki.pl
Data i miejsce urodzenia 18 stycznia 1966 r.
Turku
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Pro Piis Meritis Zakonu Maltańskiego, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Henryk Błaszczyk (ur. 18 stycznia 1966 r. w Turku) – prezbiter archidiecezji warmińskiej, harcmistrz ZHR.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

W 1987 r. ks. Henryk Błaszczyk zdał maturę w Technikum Technologii Żywności we Wrześni. Następnie przez dwa lata pracował jako przewodnik turystyczny w Świętym Krzyżu. Był także opiekunem w Domu Starców w Grodnikach. W latach 1989-1995 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W 1995 r. otrzymał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2006-2009 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Henryk Błaszczyk ukończył także studia podyplomowe z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Działalność

Ks. Henryk Błaszczyk w latach 1995-1997 był wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. W latach 1997-2000 był kapelanem 14 Pułku Ochrony Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Olsztynie. Był także duszpasterzem Ośrodka Wypoczynkowego Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Łańsku. Od 1999 r. pełni również funkcję proboszcza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim.

Ks. Błaszczyk jest kustoszem sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim; kapelanem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie; kapelanem Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie; kapelanem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Ks. H. Błaszczyk przewodniczył Misji Medycznej Związku Kawalerów Maltańskich w Gruzji. Uczestniczył także w misji medycznej w Haiti. Zasiada w Radzie Krajowej Władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Radzie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

W 2009 r. ks. Błaszczyk otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia RP im. błogosławionego Gerarda w kategorii osób i instytucji wspierających.

Bibliografia

Mazowiecka Chorągiew Harcerzy [28.12.2013]
Ochotnicze Hufce Pracy [28.12.2013]
pl.wikipedia.org [28.12.2013]