II Liceum Ogólnokształcące w Morągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
II Liceum Ogólnokształcące w Morągu

Data założenia: 1 września 1953 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: liceum ogólnokształcące
Adres: ul. 11 listopada 7, Morąg
Patron: Leon Kruczkowski

II Liceum Ogólnokształcące w Morągu – liceum ogólnokształcące w Morągu. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Jolanta Jankowiak. Pełna nazwa szkoły brzmi II Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Morągu.

Historia

Historia II Liceum Ogólnokształcącego w Morągu sięga 1921 r., kiedy to powstała szkoła średnia. W 1925 r. odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Johanna Gottfrieda Herdera.

Szkoła w trakcie swojego istnienia nosiła różne nazwy: Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące, Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca, XIII Liceum Ogólnokształcące. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Licealnych, w skład którego wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego, Technikum nr 2, II Liceum dla Dorosłych oraz Liceum Profilowane.

Cele i zadania

Liceum ma na celu kształcenie i wychowanie młodzieży, a także jej przygotowanie do nauki w szkołach wyższych lub policealnych oraz przygotowanie do życia we współczesnym świecie. Szkoła ma zapewnić niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.

Kadra pedagogiczna

Dyrektorem szkoły jest Jolanta Jankowiak.

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

  • W zakresie olimpiad i konkursów przedmiotowych uczniowie zdobyli: I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim (9 w Polsce) w ogólnopolskim konkursie językowym "English High Flier" w 2014 r., I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim i udział w etapie ogólnopolskim konkursu krasomówczego im. Marii Zientary-Malewskiej, II miejsce w kraju w konkursie "Koło Naukowe Twórcą Filmu Interaktywnego", I miejsce w III Internetowym Konkursie Matematycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
  • W zakresie sportu uczniowie zajęli m.in. II miejsce w ogólnopolskiej licealiadzie w unihokeju chłopców.

Znani absolwenci

Ciekawostki

W latach 2002–2004 liceum uczestniczyło w tzw. maturze łączonej – eksperymencie dydaktycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Egzamin dojrzałości łączony był z egzaminem na studia. Uczniowie brali udział w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Olsztynie w ramach programu Biura Karier "Uczeń szczególnie uzdolniony kierunkowo".

Bibliografia

II Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Morągu [23.04.2014]

katalog.szkolnictwa.pl [23.04.2014]