I Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
I Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie

Budynek szkoły.Fot. Diacre. Źródło: Commons Wikimedia
Budynek szkoły.
Fot. Diacre. Źródło: Commons Wikimedia
Data założenia: 4 września 1946 r.
Poziom szkoły: szkoła ponadgimnazjalna
Adres: ul. Drwęcka 2, Ostróda
Patron: Jan Bażyński

I Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie – liceum ogólnokształcące w Ostródzie. Funkcję dyrektora szkoły pełni obecnie Dariusz Bujak. Pełna nazwa szkoły brzmi I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie.

Historia

Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie rozpoczęła się 4 września 1945 r. od powołania gimnazjum. Pierwszą siedzibą szkoły był gmach przy ul. Nowotki (dziś ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Jej dyrektorem został Ludwik Pelczarski. W 1948 r. nastąpiły kolejne zmiany – szkołę przeniesiono na ul. Bolesława Limanowskiego, a funkcję dyrektora objął Witold Mach.

W dniach 16–17 września 2005 r. odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły.

Cele i zadania

Szkoła kształtuje w uczniach postawy patriotyczne, świadomość narodową i regionalną. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Pozwala na dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybranie zawodu poprzez prowadzenie orientacji zawodowej oraz rozwijanie zainteresowań.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie tworzą następujący nauczyciele:

 • biologia – Dariusz Bujak (dyrektor szkoły), Alicja Ciunelis
 • chemia – Małgorzata Zabłotna, Wanda Zdanowicz
 • fizyka – Wioletta Ewartowska
 • geografia – Andrzej Filipiuk, Ewa Legucka-Hanycz
 • historia/wiedza o społeczeństwie – Przemysław Kołakowski, Joanna Kopiczyńska, Grażyna Sawicka-Wesołowska
 • informatyka – Wilhelm Grochowski, Artur Żuralski
 • j. angielski – Iwona Jakimowicz, Marcin Piszko, Maciej Okuniewski, Piotr Wiśniewski
 • j. łaciński – Grażyna Sawicka-Wesołowska
 • j. niemiecki – Agnieszka Dota-Kubińska, Gizela Naworska, Agnieszka Wrzesińska
 • j. polski – Iwona Gesek, Żaneta Pilis, Iwona Podgórska, Joanna Vetter
 • matematyka – Anna Dmitruk, Joanna Jędrzejczyk, Joanna Osowiecka
 • podstawy przedsiębiorczości – Monika Szczepańska
 • religia – ks. Jarosław Gościński, ks. Mariusz Jackowski, Marek Walenc
 • wiedza o kulturze – Joanna Vetter
 • wychowanie fizyczne – Ewa Damasiewicz-Szymańska, Paweł Drobisz, Barbara Rosołowska

Osiągnięcia

Liceum może się poszczycić następującymi osiągnięciami:

 • W zakresie olimpiad i konkursów przedmiotowych uczniowie szkoły zostali laureatami m.in.: XLIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, olimpiady matematycznej i biologicznej, a także zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
 • W zakresie sportu uczniowie zajęli m.in.: I miejsce w turnieju w piłce siatkowej dziewcząt, I miejsce w powiatowym turnieju w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Absolwenci

Znanymi absolwentami I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie są m.in.:

Ciekawostki

Budynek, w którym mieści się szkoła, ma 106 lat. W ciągu tych lat był siedzibą kilku szkół: Kaiser Wilhelm Gymnasium (w okresie przedwojennym), liceum pedagogicznego, studium nauczycielskiego i szkoły ćwiczeń.

Bibliografia

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie [20.04.2014]

pl.wikipedia.org, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie [20.04.2014]