Państwowe Liceum Pedagogiczne w Morągu i w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Morągu i w Ostródzie

Przedwojenna pocztówka przedstawiająca budynek, w którym mieściło się Liceum Pedagogiczne w Ostródzie, źródło: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie [08.04.2014]
Przedwojenna pocztówka przedstawiająca budynek, w którym mieściło się Liceum Pedagogiczne w Ostródzie, źródło: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. J. Bażyńskiego w Ostródzie [08.04.2014]
Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Morąg/Ostróda

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Morągu i w Ostródzie – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Morągu i w Ostródzie. Funkcjonował w latach 1945–1965. Pierwszym kierownikiem szkoły był Bolesław Wytrążek.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Morągu uruchomiono 1 grudnia 1945 r. Naukę przy ówczesnej ul. Józefa Stalina rozpoczęło 47 uczniów mieszkających w internacie. Pierwsze grono pedagogiczne liczyło 4 nauczycieli.

W 1948 r. liceum przeniesiono z Morąga do Ostródy. Zajęcia zorganizowano w byłym budynku średniej szkoły niemieckiej Kaiser Wilhelm Gymnasium. Liceum miało 8 klas, w których uczyło 13 nauczycieli. W roku szkolnym 1950/1951 do liceum wprowadzono specjalizacje przedmiotowe.

W Ostródzie przygotowywano młodzież w zakresie zagadnień harcerskich. W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono liceum czteroletnie na pięcioletnie. Ostatnią rekrutację kandydatów do liceum przeprowadzono w 1960 r. Liceum Pedagogiczne w Ostródzie zostało zlikwidowane 31 sierpnia 1965 r., a jego zadania edukacji zawodowej nauczycieli przejęło studium nauczycielskie.

Cele i zadania

Głównym zadaniem liceum pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1945–1965:

Osiągnięcia

Liceum o specjalności harcerskiej organizowało biwaki szkoleniowe. Co roku w czerwcu odbywał się biwak dla uczniów placówki nad jeziorem Szeląg Wielki. Biwak był świętem całej szkoły.

Uczniowie i absolwenci

W latach 1945–1965 w liceum uczyło się 4045 uczniów, z czego tylko 598 zostało jego absolwentami. Jednym z absolwentów liceum jest Stefan Czaja dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ciekawostki

Budynek, w którym mieściło się liceum pedagogiczne, powstał w 1907 r. W 2007 r. z okazji 100-lecia budynku zorganizowano święto szkół i zjazd absolwentów. Obecnie w gmachu budynku funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Ostródzie.

Bibliografia

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego nr 1 w Ostródzie [08.04.2014]