Józef Łapot

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Józef Łapot

Data i miejsce urodzenia 3 marca 1903 roku
Grabowiec k. Kielc
Data i miejsce śmierci 19 lipca 1962 roku
Kielce
Zawód rektor Seminarium Duchownego Hosianum, kanonik warmiński

Józef Łapot (ur. 3 marca 1903 roku w Grabowcu k. Kielc, zm. 19 lipca 1962 roku w Kielcach) – pierwszy powojenny rektor Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, kanonik warmiński.

Życiorys

Józef Łapot urodził się jako syn rolnika Antoniego i Józefy z d. Dutkiewicz.

Szkoła i wykształcenie

Gimnazjum ukończył w Kielcach w 1922 roku i wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. 6 czerwca 1926 roku przyjął święcenia kapłańskie. W Wiślicy podjął pracę duszpasterską. Studiował we Fryburgu w latach 1927-1931 i tam uzyskał tytuł doktora teologii moralnej.

Praca

W szkołach kieleckich pracował jako katecheta. W latach 1942-1945 był profesorem etyki i katechetyki. Powierzono mu obowiązki diecezjalnego wizytatora nauczania religii i obrońcy węzła małżeńskiego w sadzie biskupim diecezji kieleckiej.

Funkcję profesora Warmińskiego Seminarium Duchownego powierzono mu 17 października 1949 roku. Pełnił ją do 13 sierpnia 1958 roku.

Ostatnie lata swojego życia spędził w Kielcach w domu księży emerytów. Napisał kilka książek, w tym Zbiór przykładów z życia współczesnego dla ambony i szkoły.

Ciekawostki

W 1972 roku, w dziesiątą rocznicę śmierci, została wmurowana płyta pamiątkowa, którą ufundowali profesorowie i wychowankowie seminarium. Wykonał ją olsztyński plastyk Hubert Maciejczyk.

Bibliografia

Jan Chłosta, Ludzie Olsztyna, Olsztyn 2003.