Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie

Budynek Seminarium Duchownego w Olsztynie. Źródło: www.hosianum.edu.pl [16.06.2014]
Budynek Seminarium Duchownego w Olsztynie. Źródło: www.hosianum.edu.pl [16.06.2014]
Data założenia: 1565 rok
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: Olsztyn
Periodyk wydawany przez Hosianum.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie – uczelnia publiczna, istniejąca od 1565 roku jako Seminarium Warmińskie. Zostało założone przez kard. Stanisława Hozjusza. Od 1949 roku siedzibą Seminarium Duchownego jest Olsztyn.

Historia

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie to najstarsze seminarium w Polsce. Powstało w ramach realizacji uchwał Soboru Trydenckiego. Swoją działalność rozpoczęło 25 listopada 1567 roku. Zostało zlokalizowane w Braniewie.

W Braniewie Warmińskie Seminarium Duchowne prowadziło swoją działalność nieprzerwanie do II wojny światowej. Gmach Seminarium, wybudowany w okresie międzywojennym w Braniewie, został doszczętnie zniszczony. Dlatego 10 października 1949 roku reaktywowano je w Olsztynie. Przy reaktywowaniu Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie biskup Teodor Bensch, Administrator Apostolski Diecezji Warmińskiej, oddał je w opiekę św. Józefa Oblubieńca NMP. Poświęcił je Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 roku.

W październiku 1991 roku alumni zamieszkali już w nowym budynku seminarium w Olsztynie na Redykajnach. Od roku akademickiego 1999/2000 alumni odbywają studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Cel działalności

Seminarium Duchowne w Olsztynie jest instytucją naukowo-wychowawczą, której celem jest należyte formowanie kandydatów powołanych do kapłaństwa - według wzoru Jezusa Chrystusa, nauczyciela, kapłana i pasterza - na dobrych pasterzy, właściwie przygotowanych do posługi nauczania, uświęcania i kierowania Ludem Bożym.

Agendy Kleryckie

 • Seminaryjna Skrzynka Modlitwy
 • Serce Warmii
 • Koło Misyjne "Hosianum"
 • GloriaFM
 • Koło Naukowe Teologii Współczesnej
 • Soli Deo Gloria
 • Liturgiczne Koło Naukowe
 • Sekcja Sportowa

Rektorzy

Absolwenci

Do grona znanych absolwentów seminarium należą:

 • Ksiądz Arcybiskup Dr Józef Kowalczyk, Prymas Polski
 • Ksiądz Arcybiskup Dr Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński
 • Ksiądz Biskup Dr Józef Wysocki, Biskup Pomocniczy Diecezji Elbląskiej
 • Ksiądz Biskup Dr Jacek Jezierski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej
 • Ksiądz Biskup Prof. dr hab. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku.
 • Ksiądz Biskup Cyryl Klimowicz, Biskup Irkucki
 • Ksiądz Biskup Teodor Majkowicz, pierwszy biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

Ciekawostki

Kandydaci do kapłaństwa powinni posiadać kwalifikacje wymagane przez Kościół, czyli: właściwą intencję, zdolności intelektualne, odpowiedni poziom moralny i kulturalny, wolę życia w celibacie, a także zdrowie fizyczne i psychiczne, wolność od uzależnień, poprawnie ukształtowaną osobowość.

Bibliografia

Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie. Red. Władysław Nowak. Olsztyn, AFW "Mazury", 2006.
hosianum.edu.pl [16.06.2014]