Józef Stanisławski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Józef Stanisławski

Źródło: Archiwum rodzinne Józefa Stanisławskiego
Źródło: Archiwum rodzinne Józefa Stanisławskiego
Data i miejsce urodzenia 6 marca 1929 r.
Sokołów (gmina Goszczanów)
Data i miejsce śmierci 24 marca 2016 r.
Dobrocin
Zawód nauczyciel, dyrektor, działacz społeczny


(1929 - 2016) - nauczyciel, dyrektor, działacz społeczny.

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 6 marca 1929 roku w Sokołowie, gmina Goszczanów, województwo poznańskie, w rodzinie chłopskiej.

Ukończone szkoły:

 • Liceum Weterynaryjne w Bydgoszczy, 1951 r.,
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie Wydział Rolny - dyplom inżyniera, 1957 r. i tytuł magisterski z ogrodnictwa, 1964 r.
 • Instytut Pedagogiki dla Nauczycieli Szkół Rolniczych w Bartoszewicach k/Łodzi.
 • Posiada II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.


W latach 1952-1953 pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Praktyków Specjalistów Sanitarno-Weterynaryjnych w Szczytnie.

W 1953 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Państwowym Technikum Rolniczym w Dobrocinie (późniejszym Zespole Szkół Rolniczych). W latach 1956-1958 z-ca dyrektora, 1958-1991 dyrektor.

Pod jego kierownictwem w latach 1965-1972 nastąpiła rozbudowa bazy szkolnej wraz z infrastrukturą (budynek szkolny, sala gimnastyczna, stadion, internat, bloki mieszkalne dla pracowników). Gospodarstwo szkolne zostało unowocześnione i doinwestowane. Modernizacja pozwoliła zwiększyć ilość kształconej młodzieży i dorosłych: jedno technikum przed rozbudową, po rozbudowie cztery oraz dwie szkoły zasadnicze.

Placówka uznana przez Ministerstwo Rolnictwa za wzorcową, była udostępniona do zwiedzania przez wycieczki krajowe i zagraniczne. Będąc przez 33 lata pod "rządami" dyrektora J. Stanisławskiego, szkoła charakteryzowała się ogólnie dobrym poziomem nauczania, na co wskazywał dość duży, jak na szkołę o profilu zawodowym, odsetek absolwentów podejmujących i kończących studia wyższe. Wielu uczniów zostało laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, co lokowało szkołę w krajowej czołówce techników rolniczych i specjalistycznych. Technikum, a potem Zespół miał też duży autorytet w środowisku wiejskim i bardzo dobrą opinię wśród nauczycieli akademickich olsztyńskiej uczelni rolniczej.

Dyrektor J. Stanisławski był wspominany przez wielu absolwentów jako znakomity pedagog, który wywarł pozytywny wpływ na ich charaktery i stosunek do życia.

Zmarł 24 marca 2016 r. w Dobrocinie i tam go pochowano.

Działalność społeczna

W szerokiej gamie działań społecznych prowadzonych przez Józefa Stanisławskiego na uwagę i przypomnienie zasługuje jego współdziałanie z Instytutem Oświaty Rolniczej ART Olsztyn w praktycznym kształceniu kandydatów na nauczycieli szkół rolniczych. Współpracował też z Katedrami Ogrodnictwa i Pszczelarstwa tej uczeni w prowadzeniu doświadczeń i eksperymentów. Dzielił się również z nowo powołanymi dyrektorami swoim bogatym doświadczeniem w kierowaniu i efektywnym zarządzaniu szkołą i jej elementami np. gospodarstwem szkolnym. Dzięki wysokiemu autorytetowi, zbudowanemu na jego dorobku i pozytywnych cechach jego osobowości, przez wiele lat był nieformalnym liderem kadry kierowniczej szkół rolniczych Warmii i Mazur.

Odznaczenia

Józef Stanisławski został wielokrotnie odznaczony. Wśród odznaczeń i oznak są między innymi:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złoty Krzyż Zasługi,
 • Złotą Honorową Odznakę Zasłużonym dla Warmii i Mazur,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznaka honorowa "Zasłużonym dla Uczelni ART".

Ciekawostki

 • Prywatnie pasjonował się hodowlą pszczół i doświadczalnictwem rolniczym.
 • W 1960 r. z jego inicjatywy powstało w Dobrocinie przedszkole dla dzieci pracowników szkoły i mieszkańców tej wsi. Organem założycielskim przedszkola był Odział Oświaty Rolniczej w Olsztynie.
 • W 1966 r. sztandar Technikum Rolniczego w Dobrocinie został odznaczony “Złotą Honorową Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur”. Było to po 8 latach od objęcia funkcji dyrektora przez Józefa Stanisławskiego.

Bibliografia

 1. Alicja Kicowska, Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1980), Olsztyn 2009, s. 159-160.
 2. Strona przedszkola w Dobrocinie

Hasło opracował Apolinary Zapisek po konsultacji z córką Józefa Stanisławskiego, Małgorzatą Milewską, oraz absolwentką Technikum Rolniczego w Dobrocinie z 1966 r., Anną Bukowską z domu Krużewską.