Jan Goły

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Goły

Jan Goły – starosta kujawski, kasztelan śremski, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Jan Goły legitymował się herbem Wieniawa; mieszkał w Wielkopolsce. Pełnił funkcję starosty kujawskiego, a od 1408 roku kasztelana śremskiego. Jako jeden z nielicznych starostów zaoferował pomoc Żmudzi, wysyłając ok. 20 statków ze zbożem dla głodujących ludzi.

Wziął udział w bitwie pod Grunwaldem, gdzie stanął na czele własnej chorągwi jako kasztelan. Po oblężeniu Malborka był jednym z pomocników Andrzeja z Grochocic mającego we władaniu zamek w Sztumie. W trakcie oblegania Sztumu przez Krzyżaków Jan Goły został wysłany do Władysława Jagiełły w celu uzyskania zgody na kapitulację zamku.

Po wojnie polsko-litewsko-krzyżackiej, w 1411 roku, mianowano go starostą generalnym ruskim.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.