Jarand z Grabia

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jarand z Grabia

Jarand z Grabia – stolnik brzeski, uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Legitymował się herbem Pomian. Urodził się jako syn kasztelana kruszwickiego.

W 1402 roku mianowano go stolnikiem brzeskim. W czasie wyprawy do państwa zakonu krzyżackiego prowadził chorągiew biskupa poznańskiego Wojciecha z Jastrzębiec. Wziął udział w bitwie grunwaldzkiej oraz oblężeniu Malborka, za co uzyskał od króla w nadaniu wieś Miłomłyn. W 1426 roku pełnił funkcję posła wysłanego do państwa krzyżackiego. W kolejnym roku polski król mianował go wojewodą inowrocławskim.

Po śmierci Władysława Jagiełły służył na dworze Władysława III Warneńczyka oraz Kazimierza IV Jagiellończyka.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.