Wojciech Jastrzębiec

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojciech Jastrzębiec

Data i miejsce urodzenia ok. 1362 r.
Łubnice
Data i miejsce śmierci 1436 r.
Gniezno

Wojciech Jastrzębiec (ur. ok. 1262 r., zm. w 1436 r. w Gnieźnie) – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Urodził się w ubogiej rodzinie rycerskiej ok. 1362 roku. W 1387 roku został mianowany przez Jadwigę i Władysława Jagiełłę kustoszem gnieźnieńskim, by następnie objąć urząd kanclerza na dworze królowej Jadwigi.

Po naleganiach polskiego króla został wybrany biskupem poznańskim. Pełnił również funkcję posła wysłanego do papieża Bonifacego IX z misją specjalną. W trakcie wojny polsko-litewsko-krzyżackiej wystawił własną chorągiew, której dowództwo powierzył Jarandowi z Grabia.

Za zasługi Władysław Jagiełło wyjednał u papieża dla Wojciecha biskupstwo krakowskie. W 1423 roku Wojciech awansował na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, a tym samym został prymasem Polski. Zmarł w 1436 roku w Gnieźnie.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.