Jerzy Wehner

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jerzy Wehner

Data i miejsce urodzenia początek XV w.
nieznane
Data i miejsce śmierci po 1497 r.
nieznane

Jerzy Wehner także: Wehener, Weyner lub Weher (ur. na początku XV w., zm. po 1497 r.) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik dobromiejski.

Życiorys

Nie zachowały się informacje o wczesnych latach jego życia. Związany był z Warmią.

Szkoła i wykształcenie

Wiadomo, że zdobył odpowiednie wykształcenie, aby w przyszłości móc zajmować stanowiska kościelne. W zachowanych dokumentach określany jest tytułem doctor sacrarum literarum.

Praca

Od 7 października 1480 r. działał jako ekonom biskupa. Był także pierwszym administratorem wikarii św. Eufemii przy kaplicy zamkowej w Lidzbarku Warmińskim utworzonej 13 października 1480 r. 13 czerwca 1481 r. zrezygnował ze stanowiska wikariusza, by objąć funkcję proboszcza w Reszlu. Tę z kolei zamienił 5 lipca 1486 na probostwo parafii w Lidzbarku Warmińskim.

W latach 80. XV w. uzyskał też wikarię św. Katarzyny, a następnie św. Jerzego w kaplicy na zamku w Lidzbarku Warmińskim (15 stycznia 1494 r.). Tego samego dnia otrzymał kanonię dobromiejską, którą 23 czerwca 1490 r. zamienił na wikarię św. Macieja w Dobrym Mieście, będącą w posiadaniu Jerzego Prange. Uzyskał na to zgodę, nie rezygnując jednocześnie z posiadanego w tym okresie probostwa w Lidzbarku Warmińskim. Zachowały się informacje o tym, że właśnie jako proboszcz lidzbarski w 1493 r. wizytował kościół w Windzie.

Z pewnością funkcję proboszcza lidzbarskiego pełnił jeszcze 16 sierpnia 1497 r. W tym czasie był również komendariuszem parafii w Kłębowie. W latach 1484-1486 zastępował oficjała i był wymieniony aż do 5 lipca 1486 r. jako ekonom biskupi.

Zobacz też

  • Zespół Szkół w Windzie. O szkole. Historia miejscowości, materiał na stronie internetowej: Zespołu Szkół w Windzie [26.01.2015]
  • Chomej Jolanta, Kościół p.w. św. Małgorzaty – Kłębowo, materiał na stronie internetowej: gminalidzbark.com

Bibliografia

Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. I 1772-1811, [w:] Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 34.