Jordan

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jordan

Data i miejsce urodzenia ok. 1250 r.
diecezja pomezańska/Morawy
Data śmierci 26 listopada 1328 r.
Miejsce spoczynku Frombork

Jordan (ur. ok. 1250 r. w diecezji pomezańskiej lub na Morawach, zm. 26 listopada 1328 r.) – biskup warmiński w latach 1327-1328.

Życiorys

Jordan od 1290 r. był proboszczem w Dzierzgoniu. W 1308 r. przybył do kapituły warmińskiej. Po śmierci Henryka Sonnensberga został prepozytem kapituły warmińskiej. Funkcję tę sprawował do 11 listopada 1326 r. W tym okresie nadzorował osadnictwo w komornictwie melzackim.

W 1325 r. Jordan został administratorem biskupstwa warmińskiego, a w 1326 r. wybrano go na biskupa warmińskiego. Nie był obecny przy wyborze, a jego zgoda na objęcie władzy nastąpiła dużo później. Jeszcze w 1326 r. Jordan wysłał posłów do Rygi z prośbą o zatwierdzenie jego elekcji. Spotkał się z odmową. Udał się więc do Awinionu, aby papież Jan XXII zmienił decyzję rządców biskupstwa ryskiego. Papież nakazał rozwiązać tę kwestię arcybiskupowi ryskiemu Fryderykowi. Fryderyk stwierdził, że nie może zatwierdzić Jordana, bowiem proklamacja elekta nie nastąpiła w kościele katedralnym diecezji. Ostatecznie Jordan otrzymał bullę prowizyjną w 1327 r. Niedługo rządził biskupstwem warmińskim. Zmarł 26 listopada 1328 r. Został pochowany we Fromborku.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Biskup Jordan był ofiarnym duszpasterzem, uczonym oraz cnotliwym człowiekiem.

Jordan wyręczał biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy w ostatnich latach jego życia.

Około 1325 r. z jego polecenia wybudowano drewniany zamek obronny w pobliżu dzisiejszej miejscowości Pluty. Biskup założył też miejscowość Bemowizna, w pobliżu Braniewa.

Z Jordanem związane jest powiedzenie: "Zaszczyt idzie w parze z uczonością".

Bibliografia

Obłąk Jan, Kopiczko Andrzej, Historia Diecezji i Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2010, 261 ss.
Poczet biskupów warmińskich, pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008, 510 ss.