Juchnajcie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Juchnajcie

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Gołdap
Liczba ludności (2010) 73
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Juchnajcie
Juchnajcie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Juchnajcie
Juchnajcie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Juchnajcie (niem. Juckneitschen, od 1938 r. Steinhagen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu olecko–gołdapskiego. Wieś w 2010 roku liczyła 73 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie Juchnajcie i Sokoły. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Urszula Walicka[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, nad rzeką Gołdapą, 9 km na południowy zachód od Gołdapi.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. W 1567 roku starosta Wawrzyniec Roch sprzedał cztery łany sołeckie Grzegorzowi, ówczesnemu mieszkańcowi omawianej wsi. Ze swej strony sołtys zobowiązał się do zasiedlenia nieobsadzonych dotychczas łanów – wieś zaś miała obejmować 40 łanów czynszowych. W tym czasie osada była już zamieszkana przez pięciu chłopów, a czterech innych gospodarowało w przylegającym do niej przysiółku. Osadnikom przyznano dziesięcioletnią wolniznę. Z czasem wieś powiększyła się do 48 łanów. Nazywana była początkowo Jugnikaim, a następnie Jugnaytehen, Juknaycie i Jugneitzschen. Wieś należała do parafii ewangelickiej w Grabowie.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. – 240 osób
  • 1933 r. – 306 osób
  • 1939 r. – 287 osób

Zabytki

  • dom nr 8, obecnie kaplica, z początku XX wieku
  • dom nr 9 z początku XX wieku
  • cmentarz ewangelicki z pierwszej połowy XIX wieku
  • cmentarz ewangelicki z drugiej połowy XIX wieku

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Gminna Ewidencja Zabytków [12.11.2013]
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]
Strona Urzędu Gminy Gołdap [18.07.2014]

Przypisy